Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 308 af 10318
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Ukendt

Antagelig tidligst november 1803 eller omkring februar 1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen følger her dels Herman Schubarts ankomst til Napoli primo november 1803, jf. brev af 12.11.1803, dels kontrakten mellem Thorvaldsen og den russiske grevinde Irina Vorontsova fra februar 1804. Kontrakten omhandler bl.a. en stående statue af Ganymedes, og netop en sådan har Thorvaldsen tegnet en løs skitse til på arkets modsatte side, C477r.

NN [+]

Modtagersted

Rom, antageligt Thorvaldsen

Resumé

Herman Schubarts adresse i Napoli.

Se original

á Son Excellence

Monsieur le Baron de Schubart
Chevalier de l’ordre du Danebrog, Chambellan de S.M. Danoise et Son Envoyé Plenipotentiaire à la Cour des Deux Siciles.

à Naples Liv

Generel kommentar

Det vides p.t. ikke, hvem der har nedskrevet den danske diplomat Herman Schubarts adresse. Skriften minder hverken om Schubarts egen eller om Thorvaldsens.

Schubart meddelte Thorvaldsen i brev af 12.11.1803, at han var ankommet til Napoli og håbede, at Thorvaldsen ville besøge ham der. Adressen kan være nedskrevet til brug for Thorvaldsen i denne forbindelse. Overstregningen og påtegnelsen af Liv, antagelig for Livorno, kan skyldes, at Schubarts faste adresse var i denne by.

På arkets modsatte side har Thorvaldsen tegnet en løs skitse af en stående Ganymedes med Jupiters ørn ved foden, C477r. Formentlig er skitsen et forarbejde i forbindelse med den russiske grevinde Irina Vorontsovas bestilling på bl.a. en sådan statue dateret februar 1804.

Arkivplacering
C477v
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Tegninger, antik mytologi · Tegninger, skitser til udførte værker
Personer
Herman Schubart
Værker
Sidst opdateret 21.09.2018 Print