Antagelig tidligst november 1803 eller omkring februar 1804

Sender

NN

Sender’s Location

Ukendt

Recipient

NN

Recipient’s Location

Rom, antageligt Thorvaldsen

Dating based on

Dateringen følger her dels Herman Schubarts ankomst til Napoli primo november 1803, jf. brev af 12.11.1803, dels kontrakten mellem Thorvaldsen og den russiske grevinde Irina Vorontsova fra februar 1804. Kontrakten omhandler bl.a. en stående statue af Ganymedes, og netop en sådan har Thorvaldsen tegnet en løs skitse til på arkets modsatte side, C477r.

Abstract

Herman Schubart’s address in Naples.

Document

á Son Excellence

Monsieur le Baron de SchubartI
Chevalier de l’ordre du Danebrog, Chambellan de S.M. Danoise et Son Envoyé Plenipotentiaire à la Cour des Deux Siciles.

à Naples LivII

General Comment

Det vides p.t. ikke, hvem der har nedskrevet den danske diplomat Herman Schubarts adresse. Skriften minder hverken om Schubarts egen eller om Thorvaldsens.

Schubart meddelte Thorvaldsen i brev af 12.11.1803, at han var ankommet til Napoli og håbede, at Thorvaldsen ville besøge ham der. Adressen kan være nedskrevet til brug for Thorvaldsen i denne forbindelse. Overstregningen og påtegnelsen af Liv, antagelig for Livorno, kan skyldes, at Schubarts faste adresse var i denne by.

På arkets modsatte side har Thorvaldsen tegnet en løs skitse af en stående Ganymedes med Jupiters ørn ved foden, C477r. Formentlig er skitsen et forarbejde i forbindelse med den russiske grevinde Irina Vorontsovas bestilling på bl.a. en sådan statue dateret februar 1804.

Archival Reference

C477v

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

C477 Ganymedes, inv.nr. C477r

Commentaries

  1. Dvs. den danske diplomat og baron Herman Schubart.

  2. Ordet Naples er overstreget med en tynd streg og ovenover er i stedet skrevet Liv. Formentlig for Livorno, der var Schubarts faste adresse. jf. hans biografi.

Last updated 21.09.2018