Thorvaldsens værker

Emnet Thorvaldsens værker spænder så vidt såvel materialemæssigt som motivisk, at det ikke lader sig samle overskueligt i én referenceartikel. Derfor er Bertel Thorvaldsens værkproduktion her opdelt i nedenstående værkkategorier, der hver især repræsenterer et emneord i Arkivets emneregister. Dermed etableres en nuanceret og overskuelig tilgang til det samlede oeuvre.

Thorvaldsens monogram på relieffet Natten

Thorvaldsens monogram, som det tager sig
ud på relieffet Natten, A901.

Den første katalogisering af Thorvaldsens arbejder på Thorvaldsens Museum blev foretaget af museumsinspektør Ludvig Müller og udgivet i 1848. Han opdelte samlingen i tre hovedgrupper – statuer, relieffer og portrætbuster – og en række undergrupper. Denne opdeling følges i store træk her, dog med visse mindre afvigelser og med tilføjelse af hovedgruppen tegninger.

Statuer, allegorier
Statuer, antik mytologi
Statuer, kristen mytologi

Relieffer, allegorier
Relieffer, antik mytologi
Relieffer, kristen mytologi

Portrætstatuer, historiske personer
Portrætstatuer, samtidige personer
Portrætrelieffer
Portrætbuster, historiske personer
Portrætbuster, samtidige personer
Portrætmedaljoner
Portrættegninger, samtidige personer
Selvportrætter af Thorvaldsen

Tegninger, allegorier
Tegninger, antik mytologi
Tegninger, kristen mytologi
Tegninger, nordisk mytologi
Tegninger efter kunstværker
Tegninger efter levende model
Tegninger, malerisk gennemførte
Tegninger, skitser til ikke-udførte værker
Tegninger, skitser til udførte værker

Gravmæler, relieffer
Gravmæler, andre

Monumenter, historiske personer og begivenheder
Monumenter, samtidige personer

Genrescener
Gipsafstøbninger
Kopier efter antikken

Værker af Thorvaldsen uden for Thorvaldsens Museum
Forsvundne værker af Thorvaldsen
Thorvaldsens værker, udført af andre

Se desuden:
Bestillingsoversigt
Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker

Sidst opdateret 28.06.2016