Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 1770 1771 1775 1780 1781 1782 1785 1786 1787 1789 1790 1791 17921898
Søgningen gav 103 hits
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
Oktober 1781 Optages på Kunstakademiets 1. frihåndsskole.
Oktober 1782 Oprykkes til Kunstakademiets 2. frihåndsskole.
3.1.1785 Oprykkes til Kunstakademiets gipsskole.
2.1.1786 Oprykkes til Kunstakademiets modelskole.
2.1.1787 Tildeles Kunstakademiets lille sølvmedalje.
30.5.1789 Tildeles Kunstakademiets store sølvmedalje for relieffet Den hvilende Amor, A756.
1790'ernes begyndelse Danner med C.D. Fritzsch, Heinrich Grosch og Carl Probsthayn et selskab for at øve sig i kompositionstegning til Kunstakademiets konkurrencer.
1.6.1791 - august 1791 Heliodor uddrives af templet, A829.
15.8.1791 Tildeles Kunstakademiets lille guldmedalje for Heliodor uddrives af templet, A829.
31.3.1792 Heliodor uddrives af templet, A829 udstilles i Kunstakademiets forsamlingssal med de andre præmierede arbejder.
Juni - juli 1793 Peter og Johannes helbreder en halt, NysøIr. Skitse til A830.
Juni - juli 1793 Peter og Johannes helbreder en halt, NysøIv. Skitse til A830.
Juni 1793 - 7.8.1793 Peter og Johannes helbreder en halt, A830.
14.8.1793 Tildeles Kunstakademiets store guldmedalje, F35, for relieffet Peter og Johannes helbreder en halt, A830.
30.12.1793 Tildeles et et-årigt stipendium på 100 rigsdaler fra Kunstakademiet. Stipendiet blev kaldt Kobberstikker-Pensionen.
1794 Døgnets tider, Dep.22, efter Abildgaards udkast.
1794 Døgnets tider, gipsrelief, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Euterpe, A757.
1794 Euterpe, statue, stuk, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Terpsichore, A758.
1794 Terpsichore, statue, stuk, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 To muser, statuer, stuk, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Årets tider, Dep.21 efter Abildgaards udkast.
1794 Årets tider, gipsrelief, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
Senest 31.3.1794 Minotaurus(?), ler, ukendt opholdssted.
November - december 1794 Numa Pompilius og Egeria, A748, endelig udgave af relieffet fra 1792.
5.1.1795 Fremviser relieffet Numa Pompilius og Egeria, A748, for Kunstakademiet, hvorved hans et-årige stipendium på 100 rigsdaler forlænges.
2.11.1795 Søger om Kunstakademiets rejsestipendium. Bevilges samme dag.
31.3.1796 A.P. Bernstorff, A856, fremvises på Kunstakademiet for Arveprins Frederik.
1.7.1796 Thorvaldsens rejsestipendium begynder officielt.
23.8.1796 Modtager instruksen for sin rejse fra Kunstakademiet.
16.10.1796 Fregatten Thetis når Algier og efterlader dér sin ledsager, presentskibet.
25.1.1797 Ser en loftsudsmykning af Vincenzo Manno i en kirke i Palermo. Besøger Manno, og tilbringer aftenen i dennes selskab i det lokale kunstakademi.
8.3.1797 Ankomst Rom. Dagen blev senere kaldt Thorvaldsens romerske fødselsdag.
Tidligst 8.3.1797 - senest 1.3.1798 Bopæl i Via del Babuino 119, Rom.
3.6.1797 - 1799 Lejer et værksted i Vicolo delli Aliberti, der tidligere havde tilhørt billedhuggeren John Flaxman.
Januar - juni 1798 Bacchus og Ariadne, A1.
Sommer 1798 Sender kasse fra Rom til Kunstakademiet i København bl.a. med Bacchus og Ariadne, A1 og Tyge Rothe, A225 til bedømmelse.
Ultimo 1798 Thorvaldsens kasse med værker o.a. sendt fra Rom til Kunstakademiet ankommer til København. Kassen står uafhentet på Toldboden indtil eftersommeren 1799.
1799 Pollux, Dep.24.
1799 - 1800 Agrippa, A759.
1799 - 1800 Fredens gudinde, værket kendes ikke i dag.
25.2.1799 Kunstakademiet forlænger Thorvaldsens stipendium i første omgang for et år.
30.9.1799 Bacchus og Ariadne, A1 præsenteres for Kunstakademiets forsamling.
25.11.1799 Kunstakademiet forlænger Thorvaldsens rejsestipendium med yderligere to år.
Tidligst april 1800 - senest oktober 1800 Den første lermodel til Jason med det gyldne skind, påbegyndes, jf. A52.
Senest 22.4.1801 Den første lermodel til Jason med det gyldne skind, jf. A52, er fuldført.
Forår 1802 Hjemsender fem kasser til Kunstakademiet med fregatten Triton. Kasserne indeholder bl.a. marmorbuster, bøger m.m.
Sommer 1802 Forbereder afrejse fra Rom til Danmark.
1.7.1802 Thorvaldsens rejsestipendium fra Kunstakademiet udløber officielt.
Medio august 1804 Rejser med Herman Schubart til marmorbruddene i Carrara og til Genova.
Ultimo august 1804 Udvælger marmor i Carrara.
23.9.1804 Udnævnes til professor ved Kunstakademiet i Firenze, Accademia Fiorentina.
26.4.1805 Andreas Weidenhaupt dør og et professorat i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet bliver ledigt.
6.5.1805 Thorvaldsen optages som medlem af Kunstakademiet og indstilles samme dag til den ledige post som billedhuggerprofessor.
7.6.1805 Christian 7. udnævner Thorvaldsen til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet.
Senest 5.3.1811 Bertel Thorvaldsen, en version af A223, bestilles i marmor af Hans West til Kunstakademiet i København.
28.8.1811 Udnævnes til æresmedlem af Kunstakademiet i Milano.
12.2.1812 Udnævnes til medlem af Kunstakademiet i Wien.
Forår 1814 C. W. Eckersberg flytter ind i Casa Buti, hvor også Thorvaldsen bor og maler i løbet af året Thorvaldsens portræt (Kunstakademiet i København).
12.10.1814 Optages som æresmedlem ved Kunstakademiet i München.
3.9.1816 Udnævnes til medlem af Kunstakademiet i Perugia.
4.4.1818 Christian (8.) Frederik bestiller gipsafstøbninger af alle Thorvaldsens kunstværker til Kunstakademiets studiesamling.
3.5.1818 Hermann Ernst Freund og Jørgen Koch ankommer til Rom.
13.9.1818 Udnævnes til medlem af Kunstakademiet i Carrara.
3.10.1819 - 11.8.1820 Bopæl og værksted i professorbolig på Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, København.
5.10.1819 Indtræder i Kunstakademiet, København som professor ved modelskolen.
20.4.1820 Foreslår Frederik 6. en gennemgribende omstrukturering af en række kongelige institutioner, der blandt andet skal give mere plads til Kunstakademiets samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker.
10.9.1820 Hyldestfest om aftenen hos maleren Friedrich Matthäi. Kl. 22 hyldes han på balkonen i Matthäis hus af alle de kunstakademistuderende i Dresden med musik, fakkeltog og en tale.
19.9.1820 Thorvaldsens ankomst til Warszawa fejres ved en fest af kunstakademiets medlemmer og universitetets professorer.
24.4.1825 Optages i det litterære akademi Accademia degli Arcadi under navnet Agesando Rhodio.
10.9.1825 Briggen St. Croix ankommer til København med 52 kasser indeholdende Thorvaldsens kunstværker.
27.9.1825 Udnævnes til æresmedlem af Accademia Filarmonica Romana.
April 1827 Christian 8.s borddekoration udstilles på Kunstakademiet i København.
April 1828 Handelsskibet Therese ankommer til København med 70 kasser indeholdende Thorvaldsens kunstværker, blandt andet Kristus og de tolv apostle i gips.
31.3.1829 Thorvaldsens “museum” åbner som en del af den nyistandsatte Antiksal på Charlottenborg.
1833 - 1846 Thorvaldsens “atelier-museum” i hans udvidede professorbolig på Charlottenborg.
Marts 1833 Køber Wilhelm Bendz’ Kunstnere i Fincks kaffehus i München, B197.
28.3.1833 Udnævnes til direktør for Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, foranlediget af Thorvaldsens besked om snarlig hjemkomst.
20.9.1833 Korvetten Galathea ankommer til København med 65 kasser indeholdende flere af Thorvaldsens kunstværker, herunder Døbefont til Island, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.
22.10.1833 Tildeles Dannebrogsmændenes hæderstegn, dvs. bliver udnævnt til Dannebrogsmand.
1835 - 1846 Thorvaldsens “før-museum” på Christiansborg Slot.
5.9.1835 Fregatten Bellona ankommer til København lastet med en del af Thorvaldsens værker.
31.3.1836 Thorvaldsens stilling som direktør for Det Kongelige Danske Kunstakademi forlænges.
17.9.1838 - 24.3.1844 Bopæl og værksted i professorbolig på Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, København. Bor imidlertid skiftevis på Charlottenborg, herregården Nysø og i Rom frem til sin død.
18.9.1838 Er med Kunstakademiet på skovtur til Sorgenfri og Bellevue i anledning af Christian (8.) Frederiks fødselsdag.
19.9.1838 Fungerer for første gang efter hjemkomsten som direktør for Det Kongelige Danske Kunstakademi, København ved et møde dér. Just Mathias Thiele holder velkomsttalen.
Præsenteres for Christen Christensens Thorvaldsen-Medaljen, F13, der skulle uddeles – og stadig uddeles – til billedkunstnere som Kunstakademiets højeste udmærkelse.
December 1838 Intervenerer i Kunstakademiets guldmedaljekonkurrence til fordel for Adam Müller, som får et særskilt rejsestipendium til Rom.
Antagelig 1839 - 1840 Indstiller Emilius Bærentzen til optagelse i Kunstakademiet, men får ikke stemmer nok.
13.2.1840 Kl. 14 besøger Christian 8. og Caroline Amalie Thorvaldsens værksted på Charlottenborg for at se hans seneste arbejder fra Nysø.
31.3.1840 Deltager i Akademiforsamlingen på Kunstakademiets stiftelsesdag, hvor prins Frederik (7.) er ny præses.
30.4.1840 Christian 8. beser statuen af Christian 4., jf. A152, der er under udarbejdelse.
27.7.1840 Deltager i møde på Kunstakademiet.
30.5.1841 Mødes med deputation fra Kunstforeningen i Berlin og fremviser sine nyeste værker ud fra konturstik.
Kl. 12 koncert hos pianisten og komponisten Fanny Hensel.
26.11.1842 Ankommer fra Nysø til Charlottenborg lørdag aften.
17.5.1843 Christian 8. ser Thorvaldsens malerisamling på Charlottenborg.
23.3.1844 Opsøger kronprins Frederik (7.) for at drøfte besættelsen af en professorbolig på Kunstakademiet, men træffer ikke kronprinsen.
27.3.1844 Indretningen af Kunstakademiets festsal på Charlottenborg til Thorvaldsens begravelse påbegyndes.
29.3.1844 Kunstakademiets festsal indrettes til Thorvaldsens lit de parade. Gulvet belægges med sort, der pyntes med sort flor og midt på dagen sættes Thorvaldsens lig ind i salen.
29.3.1844 Thorvaldsens lig ligger lit de parade i Kunstakademiets festsal fra kl. 18 til 20, dog primært for folk tilknyttet akademiet.
8.4.1844 Mindefest på Det Kongelige Danske Kunstakademi.
1.6.1844 Mindefest på Kunstakademiet i Berlin.
19.6.1845 Friedrich Wilhelm 4. forevises af Christian 8. blandt meget andet flere af Thorvaldsens kunstværker på en særudstilling på Charlottenborg.