Sandsynligvis omkring 1850

Afsender

Just Mathias Thiele

Afsendersted

København

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dokumentet er udateret, men er højst sandsynlig skrevet i forbindelse med forberedelserne til Thieles anden firbinds-biografi om Thorvaldsen, der udkom 1851-56. I sin første biografi omtaler Thiele Thorvaldsens rejse fra København til Rom i 1820 i bindet fra 1832, men her har han ikke samme detaljerede oplysningsgrad om rejsen, som det er tilfældet i dette dokument. Han må da i mellemtiden have skaffet sig adgang til andre kilder, hvis oplysninger indgik i bind III, der udkom 1854.

Resumé

Thieles notat om Thorvaldsens rejse til Rom august-december 1820.

Dokument

Thorvaldsens Reise fra Kiøbenhavn til RomI
1820.

Onsdag
d. 10 Aug. 1820 Afskedsaudients hos Fr. VIII modtog en GulddaaseIII
d. 11IV om Morgenen Pontpp afreist. Følge fra Vesterport til Roeskilde KroV. HoyerVI og HornbechVII i KiøgeVIII. Ankomst om Aftenen til GisselfeldtIX.
12. Paa Gisselfeldt. Trolovelse mlm. Comtessen og Hertug af AugX.
13. Gisselfeldt, Th. modelerer Comtessens BusteXI, reiser om Aftenen til NysøXII med Grev Dannesk.XIII
Søndag 14. reiser med Grev Dannesk. til Møen. NordfäldtXIV. Thor. modelerer Grev Dannesk’s BusteXV.
15. Touren om paa Møen. Liselund. KlintenXVI.
16. Indbydes af Dr. EstrupXVII til at logere paa Klintholm i Nat og at giøre Aftale om et Monument for ScaveniusXVIII.
17. Formodentlig hos ScaveniusXIX paa Klintholm.
18. afreise fra Nordfeldt til Falster over GrønsundXX. Ankommer om Aftenen paa SøholtXXI hos Khr. BertouchXXII.
19. paa Søholt.
20. er fra Søholt til Middag hos Oberstleutnt Wichfeld paa EngestofteXXIII, nærved Søholt. Om Aftenen reiste han fra Søholt til PederstrupXXIV for at besøge Greve (Chr.?) ReventlowXXV
Søndag 21. kiørte fra Pederstrup med Grev Reventlow til besøg hos Biskop BøyesenXXVI, derfra til JuellingeXXVII hos Grev FriesXXVIII og tilbage til Pederstrup.
22 paa Pederstrup.
23. reiste fra Pederstrup tilbage til Søholt
24. Søholt. Om Aftenen til NystedXXIX og ombord i ChaloppenXXX Mercurius Skipper Jens LøyeXXXI. Uveir etc.XXXII

d. 25 Aug. Lander i Rostock.
26. – begiver sig paa Reisen til Berlin
27
Søndag 28
29. Ankommer til BerlinXXXIII Kongen er fraværende. RauchXXXIV og flere bekendte.
30.
31.
1 Sept.
2. Sept.

BerlinXXXV
3 – følges af Kunstnerne til PotsdamXXXVI
Søndag 4
5
6 Ankommer i Dresden DahlXXXVII m.fl. Fest[?] hos MathæiXXXVIII ([Kixxxxhs?] Skitser 1820 No 83)
7
8
9 Indbydes til en Forelæsning af BöttigerXXXIX.
10
Søndag 11
12. Sept.XL Afreise fra Dresden
13.
14.

Paa Reisen til BreslauXLI
15. Ankommer til BreslauXLII og bliver Dagen over hos H. SteffensXLIII.
d. 16 Sept. AfreiseXLIV fra Breslau
– 17.
Søndag – 18.

paa Reisen til WarschauXLV

19 Ankom til WarschauXLVI forestilles Kaiser AlexXLVII
20
21
22
23
24 OpholdXLVIII i Warschau Ønsker at model[l]ere Keiser Portr.XLIX
26 Forhandlinger ang. Poniatowskys MonumentL og
27 ang. Monument for CopernicusLI m. m.
28
29
30 ContractLII ang. Copernicus Monument afsluttes.
31 Sept
1 Octob. Capo d’IstriaLIII at Kaiseren vil sidde for ham en Dag i denne Uge
M 2
Tirsd 3
Ons 4 Oct Brev fra Capo d’IstriaLIV
Torsd 5 KeiserenLV sidder første g for Thor. denne Morgen mellem 10 – 11LVI.
Fre 6
Lør 7
Søndag 8
Mand 9
Tirsd 10
Onsd 11
Torsd 12
Fred 13.
Løverd 14 Billet fra Capo d’IstriaLVII, at Alex’s Buste fuldført. Brev fra Capo d’Istria med en Ring
Søndag 15.
Mandag 16 besøger et Museum med Grev OssalinskyLVIII. Hofbal om Aftenen
Tirsdag 18
Onsdag 18
Tord. 19 Contract ang Poniatowsky’s MonumentLIX
Fred 20.
Lørd. 21. Afreise fra Warschau med Pontopp. og Paul MalinskyLX
Sønd 22 paa Reise til Krakau
23 Ankomst til KrakauLXI. I Theatret
24 Udflugt til Biergværket Wieliczka, SaltværkLXII 2 Miil fra Krakau
25 (Potoch’sLXIII Monument)
26 Vognen repareres. ConcertLXIV
27
28 Afreise fra Krakau til OsterauLXV
Søndag 29 Paa Reisen til Troppau
30. Ankomst i Troppau Congressen forsamlet Keiser Frantz Fyrst Metternich
Tirsdag 31. Bestilling paa Fyrst Schwaerntz Monument
1. Nov i Theatret
2. Afreise fra Troppau
3. paa Reisen til Wien
4
Søndag 5 Nov. Ankomst til Wien Hotel Erzherzog Carl
6
7
8 Indstyrtning i Studiet i RomLXVI
9.
10.
11.
Søndag 12
13
14 besøger det Lichtensteinske Galeri
15.
16.
17. besøger de Harrachske, Schubergske og Schwischeske Galerier
18. besøg i Schönbrunn. Om Aftenen i Theatret
Sønd 19. i Theatret
20

21
22
23
I disse Dage faaer Fyrst Esterhazy Efterrretning at der er skeet en Indstyrtning i Studiet
han meddeler Thorv. dette. Francisca har erfaret at det er Hyrdedreng og Amor
hvilket har staaet i de romerske Aviser
24 i St Stephanstaarnet Om Aftenen i Theatret
25
Søndag 26. Afreiser fra Wien til Neustadt
27 (Synsforretning ang. et Monument for Graf v. Kinsky (Saa Brev fra Brev fra Sartorius Wien 25. Nov.)
28. Meerzarchtlen?
29. Kraubach De første fire bogstaver er overstreget
30. Villach
1 Dec til Udine
2 – Fra Udine over Pordonone og Treviso til Mestre.
Søndag 3 – Ankomst til Venedig
4
5
i VenedigLXVII

6. reiser over Mestre til Padua
7. fra Padua til Verona Acc..kotheket og nogle Kirker
8. fra Verona til Mantua, saa et Antikgalleri
9. fra Mantua over Modena til Bologna
Søndag 10. fra Bologna over Faenza til Forli
11. fra Forli over Casena og Rimini til S. Catolica
12. fra S. Catolica over Pesaro, Fano til Aqua Logno
13 fra Aqua Logno til Nocera
14. fra Nocera over Foligno, Spoleto til Terni Vandfaldet
15. fra Terni over Ciocta Castelana til Nepi
Løverdag 16 fra Nepi over Baccano, La Storta, Pontemolle til Rom

(28 Dec. De tydske Kunstnere Fest i Fiarco – Prinds Christian tilstede) (Kiøbhs 1821 No36)

Generel kommentar

Dette dokument er Thieles notat over Thorvaldsens rejse fra København til Rom, august-december 1820. Notatet må være skrevet som forberedelse til tredje bind af Thieles anden biografi om Thorvaldsen, Thiele III, der udkom 1854, og hvor rejsen til Rom i 1820 omtales med brug af de informationer, der optræder i dette dokument.


I sin første firbinds-biografi omtaler Thiele også Thorvaldsens rejse fra i 1820 i bindet fra 1832, men her har han ikke samme detaljerede oplysningsgrad om rejsen, som det er tilfældet i dette dokument. Han må da i mellemtiden have skaffet sig adgang til en anden kilde, der ligger til grund for dette notat.

Thiele nævner selv, Thiele III, p. 87, at han havde læst den rejsejournal, som Thorvaldsens rejsefælle Simon Christian Pontoppidan efterlod. Nærværende dokument er derfor højst sandsynlig Thieles notater fra gennemlæsningen af netop denne dagbog.

Arkivplacering

m30 I, nr. 25

Thiele

Thiele III, p. 87.

Emneord

Personer

Værker

N39 Snustobaksdåse med portræt af Frederik 6., 1820, inv.nr. N39
A216 Louise Danneskiold-Samsøe, 1820, inv.nr. A216
A214 Conrad Danneskiold-Samsøe, 1820, inv.nr. A214
A715 Alexander 1., 1820, inv.nr. A715
A123 Józef Poniatowski, 1826-1827, inv.nr. A123
A113 Nicolaus Copernicus, 1822, inv.nr. A113
A155 Wlodzimierz Potocki, 1821, inv.nr. A155

Kommentarer

 1. Thorvaldsen rejste fra København 11.8.1820 og ankom til Rom 16.12.1820.
  Hele rejsen og ruten er beskrevet og kortlagt i detaljer i artiklen Rejsen til Rom, august-december 1820.
  Denne tekst er en af de primære kilder vedrørende detaljer om rejsen, se mere i den generelle kommentar nedenfor.

 2. Dvs. den danske konge Frederik 6., som Thorvaldsen var i afskedsaudiens hos 10.8.1820.

 3. Ved audiensen modtog Thorvaldsen en snustobaksdåse med kongens portræt. Dåsen findes bevaret på Thorvaldsens Museum, N39.

 4. Thorvaldsen rejste fra København 11.8.1820 på sin lange tur tilbage til Italien, se Rejsen til Rom, august-december 1820.

 5. Roskilde Kro ligger ikke i Roskilde, som navnet kunne forlede én til at tro, men 17 km vest for København på Roskilde Landevej ved Vridsløselille.

 6. Dvs. den danske maler C.F. Høyer.

 7. Den danske arkitekt Christian Hornbech.

 8. Køge ligger ca. 45 km sydvest for København ad den rute, Thorvaldsen fulgte.

 9. Dvs. den sjællandske herregård Gisselfeld, ca. 70 km sydvest for København ad den rute, Thorvaldsen fulgte.

 10. Dvs. den danske komtesse Louise Danneskiold-Samsøe og den danske hertug af Augustenborg, Christian Carl Friedrich August.
  Der blev afholdt en forlovelsesfest for dem 12.8.1820 på Gisselfeld.

 11. Dvs. Thorvaldsen portrætbuste af Louise Danneskiold-Samsøe, A216.

 12. Herregården Nysø ved Præstø, ca. 90 km sydvest for København ad den rute, Thorvaldsen fulgte.
  Tekststedet dokumenterer, at Thorvaldsens første besøg på Nysø fandt sted 13.8.1820.
  Nysø blev senere i Thorvaldsens liv hans andet hjem, se referenceartiklen herom.

 13. Dvs. den danske greve Conrad Danneskiold-Samsøe.

 14. Herregården Nordfeld på Møn, ca. 40 km sydøst for Nysø.
  Tekststedet dokumenterer, at Thorvaldsen ankom til Nordfeld 14.8.1820.

 15. Dvs. Thorvaldsen portrætbuste af Conrad Danneskiold-Samsøe, A214.

 16. Dvs. Liselund, det lille lystslot eller den eremitage, der ligger smukt – tæt på Møns Klint – i et af de første og vigtigste romantiske haveanlæg i Danmark, anlagt i 1790erne.
  Tekststedet dokumenterer, at Thorvaldsen besøgte stedet 15.8.1820.


  Som det fremgår, så billedhuggeren denne dag også Møns Klint eller den del deraf, der ligger i nærheden af Liselund.
  Han besøgte også klinten to dage senere 17.8.1820 i selskab med H.F.J. Estrup.

 17. Dvs. den danske historiker H.F.J. Estrup, der netop i disse dage opholdt sig hos sin kommende svigerfamilie, Scavenius, der ejede Klintholm på det østlige Møn.
  Se Estrups invitation af 16.8.1820.

 18. Dvs. godsejer og etatsråd Jacob Scavenius (1749-1820), der små to måneder tidligere – 20.6.1820 – var død.
  Det omtalte mindesmærke / gravmæle, som Thorvaldsen åbenbart må have lovet at ville fremstille, blev i 1824 fuldført af Hermann Ernst Freund.

  Gravmælet kan i dag ses på Holtug kirkegård tæt ved herregården Gjorslev på Stevns.

  H.E. Freund: Jacob Scavenius (1749-1820), gravmæle, 1824, Holtug kirkegård

  H.E. Freund: Jacob Scavenius (1749-1820), gravmæle, 1824, Holtug kirkegård

 19. Thiele III, p. 71, nævner, at “en senere Tids Breve” bekræfter, at Thorvaldsen, Estrup og Scavenius-familien tilbragte den 17.8.1820 sammen.

 20. Dvs. sundet mellem Møn og Falster, som Thorvaldsen krydsede 18.8.1820 på vej til Søholt.

 21. Dvs. herregården Søholt, ved Maribo, i ca. 50 kms afstand vest for Grønsund.

 22. Dvs. den danske kammerherre og godsejer Frederik Julian Christian von Bertouch.

 23. Dvs. den danske oberstløjtnant Henning Wichfeld, der ejede herregården Engestofte, ca 5 km øst for Maribo og ca. 8 km fra Søholt.
  Som det fremgår var Thorvaldsen inviteret til middag dér 20.8.1820.

 24. Dvs. herregården Pederstrup, der fra 1813-22 blev ombygget efter tegninger af C.F. Hansen.
  Pederstrup ligger på Lolland, ca. 30 km nordvest for Søholt.

 25. Dvs. den danske greve og statsminister Christian Ditlev Reventlow, ejeren af Pederstrup og Thorvaldsens mæcen fra hans tidligste karriere.
  Thiele har tydeligvis været i tvivl om, hvilken Reventlow der var tale om.

 26. Dvs. den danske biskop Peter Outzen Boisen (1762-1831). Han var fra 1805 biskop over Lolland-Falsters Stift. Han boede i landsbyen Vesterborg, ca. 5 km syd for Pederstrup, på den vestlige del af Lolland.
  Han var C.D. Reventlows gode ven.

 27. Dvs. herregården Halsted Kloster, der i perioden 1721-1922 blev kaldt Juellinge.
  Halsted Kloster ligger ca. 8 km sydvest for Pederstrup.

 28. Dvs. den danske greve Carl Ludvig Krag-Juel-Vind-Frijs (1780-1838), der ejede Juellinge (Halsted Kloster) og tilhørende godser fra 1815 til sin død.

 29. Dvs. havnebyen Nysted på det sydlige Lolland, ca. 17 km sydøst for Søholt.
  Thorvaldsen sejlede fra Nysted 24.8.1820 med kurs mod Rostock.

 30. Dvs. chaluppen, et mindre sejlskib, se Ordbog over det danske Sprog.

 31. Dvs. den danske skipper Jens Løye.

 32. Under overfarten på Østersøen 24.8.1820 var en storm tæt på at få chaluppen Mercurius til at kæntre.

 33. Notatet dokumenterer, at Thorvaldsen ankom til Berlin 29.8.1820.

 34. Dvs. den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch.

 35. En tuborgklamme viser at datoerne 30. – 2. September svarer til Berlin. Klammen er ikke gengivet.

 36. Thorvaldsen forlod Berlin via Potsdam 3.9.1820.

 37. Dvs. den norske maler J.C. Dahl.

 38. Thiele hentyder sandsynligvis til den store fest til Thorvaldsens ære, der blev afholdt 10.9.1820 hos Friedrich Matthäi.

 39. Dvs. et foredrag af den tyske, klassiske arkæolog Karl August Böttiger, som fandt sted 9.9.1820, som det fremgår.

 40. Thorvaldsen forlod Dresden 12.9.1820, som det fremgår.

 41. En tuborgklamme viser, at datoerne 13. – 14. September svarer til rejsen til Breslau.

 42. Thorvaldsen ankom til Breslau / Wrocław 15.9.1820, som det fremgår.

 43. Dvs. Thorvaldsens ven, den dansk-tyske filosof Heinrich Steffens.

 44. Thorvaldsen forlod 16.9.1820, som det fremgår.

 45. En tuborgklamme viser, at datoerne 17. – 18. September svarer til rejsen til Warschau.

 46. Thorvaldsen ankom til Warszawa 19.9.1820, som det fremgår.

 47. Dvs. den russiske kejser Alexander 1.

 48. De tre følgende linjer dækker hele perioden fra 20.-29.9.1820, hvilket er markeret ved en lodret streg i originaldokumentet.

 49. Thiele III, p. 74-75, fortæller, at Thorvaldsen skulle fremføre ønsket om at ville portrættere kejser Alexander. Hvilket han gjorde, og som det fremgår nedenfor blev ønsket opfyldt i form af busten A715.

 50. Dvs. rytterstatuen af Józef Poniatowski, A123.

 51. Dvs. monumentet til Nicolaus Copernicus, A113.

 52. Dvs. kontrakten af 30.9.1820.

 53. Den græske embedsmand ved det russiske hof Ioannis Antoniou Capodistrias skrev til Thorvaldsen 1.10.1820, at den russiske kejser ville sidde model for billedhuggeren.

 54. Dvs. Capodistrias’ brev af 4.10.1820.

 55. Dvs. den russiske kejser Alexander 1.

 56. Ifølge Capodistrias’ brev af 4.10.1820 var Thorvaldsen først inviteret fra kl. 11.

 57. Dvs. Capodistrias’ brev af 14.10.1820, som oplyser, at kejserportrættet er færdigmodelleret, og at Thorvaldsen modtager en ring som tak, som det fremgår af det følgende.

 58. Dvs den polske greve Wiktor Maksymilian Ossolinski, der ledsagede Thorvaldsen på et p.t. uidentificeret galleri / museum 16.10.1820.

 59. Dvs. kontrakten af 19.10.1820 vedr. rytterstatuen for Józef Poniatowski, A123.

 60. Dvs. Thorvaldsens rejsefæller fra Warszawa til Rom, Simon Christian Pontoppidan og Paweł Maliński.
  Som det fremgår, afgik man 21.10.1820.

 61. Thorvaldsen ankom til Krakow 23.10.1820, som det fremgår her.

 62. Dvs. den berømte saltmine i Wieliczka, som blev besøgt 24.10.1820, som det fremgår.

 63. Dvs. Thorvaldsens monumental-statue af Wlodzimierz Potocki, A155, som man forhandlede om i Krakow, hvor den færdige statue blev opstillet.

 64. Som det fremgår, var Thorvaldsen til koncert i Krakow 26.10.1820.

 65. Thorvaldsen forlod Krakow 28.10.1820 med kurs mod Ostrau / Ostrava, som man ankom til dagen efter.
  Se kortet over rejseruten i Rejsen til Rom, august-december 1820.

 66. Tilføjet med farveblyant.
  Der refereres til det uheld, der fandt sted i et af Thorvaldsens værksteder i Rom 8.11.1820, hvor gulvet kollapsede.
  Ordet indstyrtning betyder sammenskred i huler eller som her indendørs, se Ordbog over det danske Sprog.

 67. En tuborgklamme viser, at datoerne 4. – 5. December svarer til Venedig.

Sidst opdateret 01.06.2020