Tilbage til 1797

Tidligst 8.3.1797 - senest 1.3.1798

Bopæl i Via del Babuino 119, Rom.

Primærkilder

  • Brev af 5.1.1798 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet i København (“Mit Logis er for nerverrende Tiid paa Hiørnet af Strada Babuina og den lille Gade som gaaer til Theaterret Aliberti hvor ieg har mit Vedsted i Nerheden”).
  • Brev af 20.1.1798 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet i København (“Mit Logis er for nerverrende Tiid paa Hiørnet af Strada Babuina og den lille Gade som gaaer til Theaterret Aliberti hvor ieg har mit Vedsted i Nerheden”).

Andre referencer

  • Gaden kaldtes dengang “Strada del Babuino” eller “Via Babuina”.
  • Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, 2. bind, Leipzig 1927, p. 594 (“Via Babuino 119”).

Sidst opdateret 24.07.2015