Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Medio august 1805

Det drejer sig formodentlig om den første, eller muligvis den anden, rate af betalingen for busten af Conrad Rantzau (originalmodel A211) samt et relief. Begge værker omtales i de senere breve fra Thorvaldsen til Rantzau af 23.1.1807 og tidligst september 1807, senest august 1810. Allerede den 16.8.1805 skrev Stanley i et brev til Thorvaldsen, at Rantzaus buste var klar til at blive hugget i marmor.
Bag på et brevudkast af 13.1.1813 havde Thorvaldsen skrevet en liste over sine værker, hvor han under omtalen af relieffet Briseis og Achilleus (originalmodel A490) tilføjede: ”Il sudetto replicato per il Baron Rantzov in Danimarca”. En tilsvarende liste omtales hos Thiele II, p. 31-32, men med en anden ordlyd, idet Rantzau hos Thiele anføres med korrekt stavemåde og titel (”Conte”).
De 300 piaster svarer stort set til samme beløb i scudi, jf. referenceartikel om møntenheder. Da beløbet er for lille til at dække prisen på et relief og for stort til en marmorbuste, er der antageligt tale om den første af tre rater af betalingen for både busten og relieffet, se referenceartiklen Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker. Det var almindelig praksis for Thorvaldsen at opkræve betaling for værkerne i rater, efter hvor langt de var kommet i tilblivelsesprocessen, se hertil referenceartiklen Thorvaldsens værker, priser. Marmoreksemplaret af busten, der i dag findes på Breitenburg i Holstein, kom først til Danmark med Thorvaldsens hjemsendelse af værker i sommeren 1825 (se hertil H.E. Freunds brev til Thorvaldsen af 2.7.1825). Rantzau modtog dog aldrig relieffet (Sass, op. cit., p. 124-126), muligvis på grund af udeblivende betaling af den sidste rate.

Sidst opdateret 07.01.2013