Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 6.8.1804

Det er ikke ganske klart, hvad Thorvaldsen i det følgende foreslår Abildgaard. Han synes at mene, at konsul Ulrichs udlæg for hjemtransporten af de fem kasser skulle betales af Kunstakademiet / Abildgaard. Disse penge ville Thorvaldsen da hæve på Abildgaards vegne.
Men da han også beder Abildgaard fratrække transportudgifterne fra de indtægter, Thorvaldsen fejlagtigt troede, han havde til gode ved salg af sine tidligere hjemsendte buster, så synes en del af konsul Ulrichs udlæg alligevel at skulle dækkes af Thorvaldsen selv.
I både det første og senere udkast til dette brev stiller Thorvaldsen et andet, mindre beskedent forslag. Her mener han, at Kunstakademiet skal betale alle transportudgifter og desuden lade ham hæve et beløb svarende til indtægten fra salget af buster.
Om denne sag, se Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Sidst opdateret 08.06.2015