Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 20.3.1802

Abildgaard bad i brev af 3.12.1799 om tre bind af kataloget over den del af Vatikanets samlinger, der findes i det såkaldte Museo Pio-Clementino, oprettet af Clemens 14. (1769-1774) og Pius 6. (1775-1799). Katalogets titel er: Il Museo Pio-Clementino, descritto da Giambattista e Ennio Qvirino Visconti, T. I-VI, Roma 1782-96, eksemplar på Thorvaldsens Museum, M134.
Thorvaldsen havde i to breve af 4.4.1800 og 24.10.1800 meddelt, at han ikke havde råd til at lægge ud for de tre katalogbind.
Som det ses af det følgende endte det dog med, at Thorvaldsen faktisk købte katalogerne og sendte dem til København med skib via Livorno. Se referenceartiklen om hjemsendelse af kasser.

Sidst opdateret 30.04.2015