16.1.1818

Afsender

Spiridion Naranzi

Afsendersted

Venedig

Afsenderinfo

Brevet er poststemplet “Venezia” og “2[?]. FEBBRAJO”. Der anes desuden et tredje utydeligt stempel.
Brevet har været lukket med et rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Chiarissimo / Sigre: Alberto Thorvaldseson / Professore di Scultura. / Roma. / Via Sistine n: 49

Dateringsbegrundelse

Årstallet er skrevet forkert og skal egentlig være 1818. Det må skyldes det nyligt overståede årsskifte, at det gamle år stadig blev skrevet per automatik i dette brev. Af indholdet fremgår det, at der ikke kan være tale om en datering januar 1817, da Thorvaldsen endnu ikke var involveret i bestillingen af monumentet over Thomas Maitland på dette tidspunkt. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Resumé

Naranzi meddeler, at afstøbningen af en buste af Thomas Maitland, jf. G342, endelig er ankommet til Venedig og nu sendes til Thorvaldsen i Rom som forlæg for den bestilte buste af Maitland, jf. A258. Med busten ankom også en tegning af det relief, der ønskes udført af Thorvaldsen til monumentet over Maitland, jf. Minerva, sandheden og løgnen, originalmodel A600. Tegningen vedlægges brevet, og relieffet ønskes udført uden den mindste ændring ift. tegningen. Naranzi oplyser, at soklen til monumentet er blevet hugget færdig i Venedig og sender Thorvaldsen målene, så han kan tilpasse relieffet til soklens mål. Han vedlægger også en veksel, der kan indløses hos bankieren Torlonia.

Dokument

Roma Sigr Alberto Thorvaldsen.

Venezia 16 Gennajo 1817I

Coll’arrivo in questo PortoII d’un Bastimento da guerra IngleseIII ricevo finalmente da Corfù il calco in gessoIV rassomigliante l’effigie di S.E. il Se: General MaitlandV Lord alto Commissario per S.M.R.VI nelle Isole Ionie ed insieme l’accluso disegno del Basso rilievoVII, che si desidera dai miei comittenti eseguito come stà e giace, e senza la benchè minima alterazione.
Per proporzionareVIII adunque la di lui grandezza la prevengo di essere stato eseguito qui in Venezia il PiedestalloIX in marmo di Carrara secondo il disegno colla letterà B.X da lei prescelto e che quindi il dado del detto Piedestallo sopra cui deve incassarsi il Basso-rilievoXI è perfettamente quadrato; ha ogni di lui lato di larghezza piedi Parigini due e pollici 10, e di altezza piedi 4XII.
Il CalcoXIII poi ben condizionato entro una Cassettina lo ho spedito per Acqua a Bologna a quei Sigri: Fratelli BurattiXIV incaricandoli d’inoltrarglielo per diligenza a Roma affinchè le arrivi sollecitamente, e possa lei procedere con sollecitudine all’esecuzione del BustoXV in Bronzo a quello relativo e che le fu ordinato dal Sr. ProssalendiXVI della grandezza di pollici 53XVII.
La rimetto a tal effetto nell’occluso ordineXVIII a vista sopra codesti S.ri Banchieri TorloniaXIX l’anticipazione dei Zecchini 250 RomaniXX da lei richiestimi, colla pregiata sua lettera del 22 LuglioXXI dell’anno scorso nell’atto che la prego di accussarmene il ricevimento della presente e di credermi con sentita consid[eraz]ione.

Devmo. Servre

Il Cave S. Naranzi

Generel kommentar

Thorvaldsen udførte modellerne til et monument over den britiske generalguvernør Thomas Maitland i 1818. Dette brev er en del af korrespondancen vedr. monumentet, se evt. hele korrespondancen her.
Monumentet bestod af en portrætbuste i bronze af Maitland, jf. A258, og bronzerelieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, opsat på en høj marmorsokkel. Monumentet blev opstillet på øen Zante i 1820.

Brevet er ikke ført i pennen af Naranzi, kun underskriften er hans. Penneføreren har sjusket først med årstallet i brevets datering, hvor det netop overståede år 1817 fejlagtigt skrives i stedet for det nye 1818, og siden også med datoen for Thorvaldsens brev længere nede i brevet. Af indholdet fremgår det, at der ikke kan være tale om en datering fra 1817, da Thorvaldsen ikke var involveret i bestillingen af monumentet over Thomas Maitland i januar 1817. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Arkivplacering

m5 1817, nr. 2

Thiele

Thiele II, p. 318, bestillingen omtalt Thiele II, p. 318-319, samt p. 382-384..

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A258 Thomas Maitland, Tidligst september 1818 - Senest november 1818, inv.nr. A258
G342 Thomas Maitland, Senest 1817, inv.nr. G342
A600 Minerva, sandheden og løgnen, Tidligst september 1818 - Senest 25. oktober 1818, inv.nr. A600

Kommentarer

 1. Årstallet skal egentlig være 1818, se evt. dateringsbegrundelsen og den generelle kommentar.

 2. Dvs. Venedigs havn.

 3. Det vides p.t. ikke, hvilket krigsskib, der her er tale om.

 4. Dvs. en afstøbning efter en vellignende buste af Maitland. Formentlig var busten udformet af Paolo Prossalendi, jf. Sass, op. cit. p. 415. Afstøbningen findes stadig på Thorvaldsens Museum, G342.

 5. Dvs. den britiske generalguvernør Thomas Maitland.
  Thorvaldsen udførte modellerne til et monument over Maitland 1818. Monumentet bestod af en portrætbuste, jf. A258, og et relief, jf. A600, opsat på en høj sokkel. Monumentet blev opsat på øen Zante i 1820. Læs mere om bestillingen i referenceartiklen om sagen.

 6. Dvs. Georg 3. af Storbritannien (1738–1820), eftersom de Joniske Øer på dette tidspunkt var et britisk protektorat.

 7. Denne tegning af det ønskede relief kendes ikke, men i brevet af 3.5.1817 fra Paolo Prossalendi til Thorvaldsen beskrives motivet. Thorvaldsen udførte relieffet Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, der adskiller sig væsentligt fra bestillernes ønsker, jf. ovennævnte brev af 3.5.1817. Se referenceartiklen for mere om sagen og Thorvaldsens ændringer ift. den meget lidt frie opgavebeskrivelse, som også understreges af det følgende: eseguito come stà e giace, e senza la benchè minima alterazione.

 8. Thorvaldsen havde fået oplyst monumentets ønskede mål i brevet af 3.5.1817. Selve bustens hoved skulle være 35,6 cm, monumentet skulle samlet være 134,6 cm højt, og relieffet skulle have målene 68,6×66 cm.

 9. Naranzi meddelte Thorvaldsen, at han ville lade soklen udføre i sit brev af 5.9.1817. Dette arbejde var nu afsluttet.

 10. Denne tegning blev sammen med et andet forslag, formentlig D1564, til soklen sendt til Thorvaldsen i brevet fra Naranzi af 14.7.1817. Thorvaldsen har herefter valgt en af de to tilsendte tegninger (mærket B) kort før d. 5.9.1817, jf. Naranzis brev af denne dato, men ingen af dem kendes desværre i dag.

 11. Dvs. det føromtalte relief Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600.

 12. Soklen målte altså 60,25×60,25×120 cm. Se evt. hertil referenceartiklen vedr. datidens mål og vægt.

 13. Dvs. ovennævnte gipsafstøbning, G342.

 14. Disse brødre Buratti er p.t. ikke identificerede med sikkerhed. Der er muligvis tale om brødrene Antonio, Giovanni og Pietro Buratti, der 1817 bestilte et monument over deres afdøde far Petronio Buratti opstillet i Certosa di Bologna, Chiostro Terzo, arco 45.

 15. Dvs. busten af Thomas Maitland i kolossalstørrelse, hvortil Thorvaldsen udførte modellen, A258. Busten blev efterfølgende støbt i bronze.

 16. Dvs. billedhuggeren Paolo Prossalendi, der formentlig selv havde udført busten af Thomas Maitland, hvoraf Thorvaldsen modtog en afstøbning, G342.

 17. De 53 tommer svarer ganske rigtigt til ønsket fremsat i brevet af 3.5.1817 fra Paolo Prossalendi. Det svarer til 134,62 cm. Se evt. hertil referenceartiklen vedr. datidens mål og vægt.

 18. Af Naranzis følgende brev af 3.2.1818 fremgår det, at Thorvaldsen på dette tidspunkt havde hævet de 250 zecchiner, som Naranzi her vedlagde en veksel på, jf. også det følgende.

 19. Dvs. det romerske bankierfirma Torlonia ejet af Giovanni Raimondo Torlonia.

 20. Der er formentlig tale om Thorvaldsens forskud, se evt. hertil referenceartiklen Thorvaldsens værker, betaling i rater, der beskriver mere om Thorvaldsens praksis ift. betalingen af værkerne. Beløbet på 250 zecchiner svarede med store forbehold for kurssvingninger i 1818 til omkring 725 scudi, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder. Af Thorvaldsens værkstedsregnskab af august 1819 – marts 1820 fremgår det, at Thorvaldsen fik udbetalt 850 scudi, heraf blev de 450 scudi udbetalt til bronzestøberne, jf. regnskabet af marts 1820 – december 1821.

 21. Dette brev kendes p.t. ikke. Datoen var formentlig ikke den 22., men den 27.7., hvilket fremgår af Naranzis brev af 5.9.1817.
  Se evt. hertil listen over forsvundne breve.

Sidst opdateret 23.02.2021