Februar 1804

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Irina Vorontsova

Modtagersted

Venedig

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Kontraktudkastet er skrevet på bagsiden af en koncept til et brev til Nicolai Abildgaard dateret 25.2.1804. Da Thorvaldsen ofte skrev flere breve samme dag, se fx brevene skrevet 6.8.1804, har Thorvaldsen antagelig skrevet dette kontraktudkast omkring samme tidspunkt, som brevudkastet til Nicolai Abildgaard blev skrevet.

Resumé

Kontrakt mellem grevinde Vorontsova og Thorvaldsen. Thorvaldsen forpligter sig til at udføre en skulpturgruppe forstillende Amor og Psyche, A27 og to skulpturer forestillende Bacchus, A2 og Ganymedes, A41. Betalingen herfor er 1600 piastre, idet Thorvaldsen tillige forpligter sig til at fuldføre det hidtidigt påtagede opdrag: to portrætbuster, A302 og A304.

Dokument

Noi sottoscri[ti] la Contessa di WorontzoffI, ed Alberto Thorvaldsen Scultore Danese, ci obblighiamo, tanto so Alberto Sud[detto]. di fare Un Gruppo rappresentante Amore, e PsÿcheII, e due Statue rappresentanti una BaccoIII, e l’altra GanimedeIV dell’altezza di palmi Sei RomaniV [.] il prezzo convenuto frà Noi di PiastreVI Milleseicento effettive, e la Sud[dett]a. Somma s’intende per tutte trè li Sud[detti]., cioè per il gruppo, e due Statue. Come ancora mi obbligo fare due Retratti in BustoVII.
ζ 447.50 ogni rataVIII
ζ 472.50 per rataIX

Generel kommentar

Brevudkastet er skrevet på bagsiden af en koncept til et brev til Nicolai Abildgaard 25.2.1804.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Arkivplacering

m28, nr. 21v

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p. 200.

Emneord

Værker

A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2
A27 Amor og Psyche, 1861, inv.nr. A27
A41 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A41
A304 Jevdokija Ivanovna Golitsyna, 1803-1804, inv.nr. A304
A302 Ivan Vorontsov?, 1803-1804, inv.nr. A302

Kommentarer

  1. Den russiske grevinde Irina Vorontsova, der, som det fremgår af dette kontraktudkast, var en af de første, der bestilte en større samling værker hos Thorvaldsen. Om Vorontsovas bestilling, se evt. referenceartiklen herom.

  2. Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplar forestillende Amor og Psyche befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen A28 og et tilsvarende marmoreksemplar, A27. For yderligere diskussion heraf se evt. referenceartiklen Vorontsovas bestilling.

  3. Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplar forestillende Bacchus befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes originalmodellen i gips, A2. For yderligere diskussion, se evt. referenceartiklen Vorontsovas bestilling.

  4. Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplar forestillende Ganymedes befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes en afstøbning i gips fra Thorvaldsens tid, A41. Motivet findes i to variationer: med og uden ørn ved Ganymedes ben. Det formodes, at Voronstsovas version var den stående Ganymedes med ørn. Et marmoreksemplar uden ørn, der sandsynligvis blev hugget 1822-26, findes på Thorvaldsens Museum, A854. For yderligere diskussion, se evt. referenceartiklen Vorontsovas bestilling.

  5. Seks romerske palmi svarer til ca. 133 cm (6×22,3cm, se evt. referenceartiklen om datidens måleenheder.)

  6. En piaster var en stor italiensk sølvmønt, som blev slået bl.a. i Kirkestaten, se evt. referenceartiklen omhandlende datidens møntenheder.

  7. Thorvaldsen modellerede en buste af grevinde Vorontsovas søn Ivan Vorontsov, sandsynligvis A302, og hendes søster fyrstinde Jevdokija Ivanovna Golitsyna, marmoreksemplar på Thorvaldsens Museum, A304. Disse er begge nævnt i et brev til Thorvaldsen sendt omkring 1.2.1804 til Thorvaldsens mentor og ven, baron Schubart. For yderligere informationer om Vorontsovas bestilling, se referenceartikel herom.

  8. Denne udregningsfejl tyder på, at Thorvaldsen har fået et forskud til marmorindkøb, hvorefter den resterende del af pengene er blevet udbetalt i tre rater. Dvs. ca. 180 piastre udbetalt straks, hvorefter den resterende betaling har skullet udbetales over tre gange (3×472,5=1417,5 piastre). Denne første og udstregede angivelse af raterne kunne da skyldes, at man havde forudsat, at forskuddet var på ca. 250 piastre. Se desuden referenceartiklen om datidens møntenheder.

  9. Med hvilket tidsinterval disse rater er blevet udbetalt er usikkert. Eftersom det samlede beløb er 1600 piastre og raternes størrelse angives som 472,5 er det sandsynligt, at Thorvaldsen har fået et forskud til marmorindkøb (ca. 180 piastre), hvorefter den resterende betaling har skullet udbetales over tre gange (3×472,5=1417,5 piastre). Se desuden referenceartiklerne om datidens møntenheder samt Thorvaldsens prisfastsættelse af egne værker.

Sidst opdateret 27.09.2018