12.1.1806

Afsender

Irina Vorontsova

Afsendersted

Skt. Petersborg

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Torvalsen Sculpteur / à Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Grevinde Vorontsova har givet bankmanden Torlonia besked på at betale Thorvaldsen 550 ecu for sit arbejde og håber, at værkerne vil være færdige ved begyndelsen af april måned. Hun beder Thorvaldsen afklare afsendelsen med Lisakevitz, hvis han er i Rom, ellers Torlonia. Hun håber, at udleveringen vil gå uproblematisk og vil efter den betale resten af Thorvaldsens tilgodehavende. Hun og mange kunstnere i Skt. Petersborg er utålmodige efter at se værkerne, som hun ønsker afsendt forsvarligt indpakkede.

Dokument

Ce 12. Janvier, Petersbourg 1806

Je charge le M[arquis?] de TorlonioI de vous payer 550 EcusII, Monsieur j’espere que tout votre ouvrageIII sera terminé pour le commencement du mois d’avril prochain, alors si Mr le C: LisakevitzIV est à Rome, vous vous aboucheroit avec lui, s’il etoit absent je vous prie de remettre tout ces objets bien emballés au M. Torlonio qui me les expediera – Je le charge lors de la livraisonV de vous payer le restant de la somme, ce qui j’espere ne souffrira aucune difficulté, faites moi le plaisir de hater votre ouvrage, moi & plusieurs artistes d’iciVI sonts impatients d’en jouir: Vous aurés bien soin de le faire emballer avec attention pour qu’ils arrive conservés. – Je suis avec estime, Comtesse Irène de Worontzoff

Arkivplacering

m2 1806, nr. 4

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Den italienske hertug Giovanni Raimondo Torlonia, der indehaver af det største bankierfirma i Rom og tog sig af de praktiske forpligtelser angående Vorontsovas udbetaling af løn til Thorvaldsen. At han dog indimellem må have afslået at udbetale penge til Thorvaldsen fremgår af 7.12.1804 fra Thorvaldsen til baron Schubart, hvori Thorvaldsen skriver: “med min Vexel har det ingen Hast jeg var først da jeg kom her i Forlegenhed for Penge da Torlonia ikke vilde udbetale mine for Grevinde Vorentzowff men nu har han faaet Brev fra hende og jeg er betaldt og er en Riemand af 400 og 25 Piastre.”

 2. Den samlede betaling for Vorontsovas bestilling var 2400 scudi; 400 scudi for hver af de fem skulpturer og 200 for de to bestilte buster. Thorvaldsen modtog ved større bestillinger sit honorar i rater, se mere herom i
  Thorvaldsens værker, priser
  Af kontrakten februar 1804 på de første 3 skulpturer og de to buster, fremgår, at hver rate skal vær 472,5 scudi, men det forhøjede beløb her skyldes sandsynligvis, at de to skulpturer tilføjet bestillingen, se 5.3.1804, er indregnet i raten.
  Se desuden referenceartiklen om datidens møntenheder.

 3. De arbejder, som grevinde Vorontsova håber er færdige ved begyndelsen af april måned er de skulpturer, hun bestilte februar 1804 og 5.3.1804. Henholdsvis: Amor og Psyche, Bacchus og Ganymedes samt Venus og Apollon.
  Yderligere fremgår af den første kontrakt fra februar 1804, at Thorvaldsen forpligtede sig til yderligere at udføre to portrætbuster, henholdsvis af grevinde Vorontsovas søn Ivan Vorontsov, sandsynligvis A302 og hendes søster fyrstinde Jevdokija Ivanovna Golitsyna, marmoreksemplar på Thorvaldsens Museum, A304. Disse nævnes imidlertid ikke direkte i den efterfølgende korrespondance, og det kan derfor have været Vorontsovas søster, der var den egentlige bestiller.
  Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplarer af de tre første skulpturer befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen til Amor og Psyche, A27, og et tilsvarende marmoreksemplar, A28. På museet findes desuden originalmodellen i gips, A2, til Bacchus samt Ganymedes i en afstøbning i gips fra Thorvaldsens tid, A41 og originalmodellen til Apollon, A3.
  Venus blev formentlig aldrig afleveret til grevinde Vorontsova, men derimod købt af fyrst Malte von Putbus og siden ødelagt af brand i 1865, jf. Gerhard Bott (ed.): Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur kunst seiner Zeit, Köln 1977, p.78. Se evt. referenceartiklerne om henholdsvis Putbus’ bestilling og Vorontsovas bestilling.

 4. Sandsynligvis den russiske gesandt Basil Lisakewitz.

 5. Som nævnt i kommentaren til “tout votre ouvrages” i dette brev, der det usikkert hvilke værker, der endte med at blive udleveret til Vorontsova. Se desuden referenceartiklen Vorontsovas bestilling herom.

 6. Hvilke kunstnere, der som Vorontsova har været utålmodige efter at se Thorvaldsens værker, vides ikke. Imidlertid er det bemærkelsesværdigt, at anerkendelsen af Thorvaldsens værker allerede på dette tidspunkt er international. Se evt. referenceartiklen receptionen af Thorvaldsens værker.

Sidst opdateret 10.09.2020