28.12.1827

Afsender

J.C. Ulrich

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Ubetydelige rester af forsegling uden præg.
Poststemplet: LIVORNO samt 31 DECEMBRE.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Sig. Cavre.I Alberto Thorwaldsen / Professore di SculturaII / Roma.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Bekræfter at have modtaget Thorvaldsens besked om, at 64 kasser med kunstværker er på vej fra Rom til Livorno til hjemsendelse med handelsskibet Therese. Handelsskibet har medbragt tre kasser, indeholdende to relieffer og nogle bøger, til Thorvaldsen. De vil blive fragtet med kutteren La Madonna di Montenero til Rom. Forsendelsesomkostninger Rom-Livorno og København-Livorno udspecificeres.

Dokument

Livorno 28. Decembre 1827

IllmoIII Sigr. CavreIV.

Mi perviene l’onore della Sua Lettera de’ 22. L’auguranteV, colla quale Ella mi avvisa la spedizione fattami de’ colli 64 oggettiVI diversi col mezzo del Sig Franco. De SanctisVII di Costì, e col santo “L’Anime del Purgatorio”VIII Pade.IX Franco. Lami ToscanoX accompagnati dallo Scultore Danese Sigr. FreundXI, che avremo il piacere di rivedere.
Il Capo. SchröderXII della Nave “Teresa”XIII hà veduto con molto piacere l’effettuata spedizione di detti colli, al di cui arrivo sarò ad eseguirne il trasbordo, facendo usare ogni digilenza.

Hò preso ricordo che Ella si è fatto rimbosare le sue spese in Francesconi 461.XIV, che pagherì al Padrone Lami, unitamente a 94. Spese dello spedizioniere, e più il Nolo, e CappaXV 218.8, in tutto francesconi 773.8.-, che gli sia di quiete.

In adempimento delle di Lei disposizioni, hò il piacere di dirgli, che vengo di fargli la spedizione delle

2. Casse Bassi Rilievi in GessoXVI

1. do Libri, & stampeXVII

pervenutemi da Copenhagen colla Nave “Teresa”, e che riceverà col cutter “La Madonna di Montenero” PneXVIII Agosto. BusoniXIX, ch’è di pronta partenza, ed eccogliene il Conoscimento p l’uso occorrente.

Le mie spese a quest’oggetti ascendente a P 26.3.4.XX s/r hò preso la libertà di rimborsarmene sopra di Lei con mio Mandato a 15/z. data di Z 25.56- all’ord. Sare ScultheisXXI che vorrà onorare in saldo al Cambio di 130 1/4.

E colla solita stima mi protesto

Di V.S. Illma,

Devmo. Obbmo Servitore
In af[xxxxxx] Console Generale
Pietro Ulrich
Console aggto.


Nota delle SpeseXXII

NoloXXIII da Copenhagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $XXIV 15.-
CappaXXV 5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ –.75
  $ 15.75.XXVI
A 6 1/3 a 5 3/4 . . . PXXVII 17.6.10
Stallaggio di Dogana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” –.13.10
Porto al Lazzeretto dalla SpiaggiaXXVIII con Rimburchio di 6 uomini e guardia di sanità . . . . . . . . . . . . ” 4.15.7
Scaricare in Ditto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” –.11.7
Lignajolo pXXIX tirrare alle Patria condizionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” –.10.5
[xxxxxxx] p porto all’Acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” –.11.7
Provvis[o]ne p ricevere [e] Spedire il Per. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 3.10.2
  PXXX 28 – –
abbuono d’aggio d’oro a 107 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 1.16.8
  P 26.3.4XXXI

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering

m12 1827, nr. 157

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A557 Kristi dåb, januar 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, Tidligst 1820, inv.nr. A558

Kommentarer

 1. Dvs. “cavaliere”. Thorvaldsen var ridder af Dannebrog, østrigsk ridder af Jernkroneordenens tredje Klasse og ridder af den russiske Wladimirordens fjerde klasse, jf. referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen var professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademierne i Firenze, København og Rom. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Dvs. “illustrissimo”, “hæderkronede”.

 4. Dvs. “cavaliere”. Thorvaldsen var ridder af Dannebrog, østrigsk ridder af Jernkroneordenens tredje Klasse og ridder af den russiske Wladimirordens fjerde klasse, jf. referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Dette brev af 22.12.1827 fra Thorvaldsen til J.C. Ulrich er endnu uidentificeret.

 6. 64 kasser med Thorvaldsens kunstværker til Danmark, blandt andet dele af Bestillingen til Christiansborg, Bestillingen til Vor Frue Kirke og Bestillingen til Kunstakademiet.

 7. Den italienske speditør Francesco de Sanctis.

 8. Kystfartøjet L’Anime del Purgatorio, dvs. Skærsildens sjæle.

 9. Dvs. “padrone”, “mester”.

 10. Den italienske skipper Francesco Lami.

 11. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 12. Den endnu uidentificerede danske kaptajn Schröder.

 13. Handelsskibet Therese, ejet af skibsreder L.N. Hvidt.

 14. Thorvaldsen havde et udlæg til opmagasinering, kasser og indpakning på 461 piastre, jf. brev af 19.1.1828 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

 15. “Nolo, e Cappa”.
  “Nolo” i betydningen “leje” (af skibet).
  “Cappa”, dvs. “kappe”, “kåbe” (i betydningen “beskyttelse”) var en særlig afgift man betalte til (sejl)skibets kaptajn som en form for kompensation for det mod og den beredvillighed han udviste under rejsen for at bringe lasten sikkert frem.
  Afgiftens størrelse afhang af “Nolo”, dvs. prisen for leje af skibet og var 5 til 10% af denne, jf. Enciclopedia Italiana.
  Vendingen “Navigare alla cappa” betyder “at sejle forsigtigt”.

 16. Dvs. originalmodellerne til Kristi dåb, jf. A557 og Den hellige nadver indstiftes, jf. A558, som Thorvaldsen havde udført 1820 under sit Danmarksophold, og som nu skulle hugges i marmor til Vor Frue Kirke, København, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke. Oplysningen om reliefferne fremgår af brev af 7.5.1827 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

 17. Thorvaldsen bad i brev af 7.2.1827 til C.F. Hansen om, at en kasse med bøger (endnu uidentificeret), måtte blive sendt med skibet til ham i Rom.

 18. Dvs. “padrone”, “mester”.

 19. Denne skipper Agosto eller Agostino Busoni på kutteren La Madonna di Montenero er endnu uidentificeret.

 20. J.C. Ulrichs udlæg til told, vagtmandskab m.v. er udspecificeret nedenfor.

 21. Sandsynligvis en af de italiensk-tyske bankierer Xaver Schultheiss eller dennes søn Mariano Schultheiss.

 22. Dvs. omkostningerne ved forsendelsen af Thorvaldsens tre kasser fra København til Livorno.
  I regning af 24.1.1828 fra Francesco Lami til Thorvaldsen fremgår derudover transportomkostningerne Livorno-Rom.

 23. “Nolo, e Cappa”.
  “Nolo” i betydningen “leje” (af skibet).
  “Cappa”, dvs. “kappe”, “kåbe” (i betydningen “beskyttelse”) var en særlig afgift man betalte til (sejl)skibets kaptajn som en form for kompensation for det mod og den beredvillighed han udviste under rejsen for at bringe lasten sikkert frem.
  Afgiftens størrelse afhang af “Nolo”, dvs. prisen for leje af skibet og var 5 til 10% af denne, jf. Enciclopedia Italiana.
  Vendingen “Navigare alla cappa” betyder “at sejle forsigtigt”.

 24. $ var tegnet for scudi.

 25. “Nolo, e Cappa”.
  “Nolo” i betydningen “leje” (af skibet).
  “Cappa”, dvs. “kappe”, “kåbe” (i betydningen “beskyttelse”) var en særlig afgift man betalte til (sejl)skibets kaptajn som en form for kompensation for det mod og den beredvillighed han udviste under rejsen for at bringe lasten sikkert frem.
  Afgiftens størrelse afhang af “Nolo”, dvs. prisen for leje af skibet og var 5 til 10% af denne, jf. Enciclopedia Italiana.
  Vendingen “Navigare alla cappa” betyder “at sejle forsigtigt”.

 26. Dvs. beløbet til den danske kaptajn Schröder og/eller skibsreder L.N. Hvidt for transporten med handelsskibet Therese.

 27. P, dvs. “piastre”.

 28. Handelsskibet Therese lå i karantæne i Livorno for at undgå spredning af smitsomme sygdomme som gul feber, tyfus og kolera, som besætningsmedlemmer kunne have medbragt fra Tunesien. Det står endnu uklart om sømændene blev fulgt til et særligt lazaret eller om de måtte forblive på skibet i karantæneperioden, der i øvrigt varede fra 28.11.1827 til 14.12.1827.

 29. Dvs. “per”.

 30. P, dvs. “piastre”.

 31. Dvs. J.C. Ulrichs udlæg til told, vagtmandskab m.v., hvilket også fremgår ovenfor.

Sidst opdateret 01.02.2016