16.6.1829

Afsender

Jørgen Knudtzon

Afsendersted

London

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk antik gemme(?) af stående mand med en hund.
Poststempler: ANGLETERRE og med cirkulært stempel: 157 / F 29 (det sidste antagelig årstallet) og 2 L[UGLIO) samt yderligere to utydelige stempler.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Italie / Monsieur / Monsieur Thorwaldsen / &ta &ta &ta / Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet. Årstallet er dog tidligere blevet læst som 1825, men af sammenhængen fremgår det, at året må være 1829, hvor de omtalte skulpturer nåede frem til England.

Resumé

Knudtzon meddeler, at Thorvaldsens statuer af Venus, A853, og Ganymedes rækker skålen, A854, samt formentlig relieffet Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419, er ankommet til London. Der skete et uheld under losningen af Venus, men der skete ingen skade på værket. Knudtzon har løst et problem vedr. adresseringen på værkerne. Han beder Thorvaldsen sende Ganymedes med Jupiters ørn, A44, til bestilleren George Granville Leveson Gower, der venter utålmodigt på den.

Dokument

Det glæder mig meget at kunde melde Dem, min kiære Thorvaldsen, at Deres VenusI er endelig lykkelig ankommen og landed, men efter at være udsat for den største Fare; hun havde en lang ReiseII og da man vilde tage hende ud af Skibet, for at bringe hende i Land, styrtede hun ned i Skibet, da TougetIII gik i stykker; heldigvis faldt hun blødt, da Skibet var ladet med Hvede, og CeresIV reddede denne Gang Venus.
Man havde begaaet den Feil at addressere Venus til Herr Baring WahlV og dennes GanymedeVI til Herr LabouchèreVII ; men herpaa blev retted paa Toldboden, da ieg var tilstæde.
Lord GowerVIII længes meget efter hans GanymedeIX, og ieg haaber De sender ham den med første Leilighed og hvorom han har bedetX, men intet SvarXI modtaget.
For mit BasreliefXII, kiære Thorvaldsen, er ieg Dem overmaade taknemlig; endnu have ei Torlonia’sXIII tressertXIV for Beløbet, som ieg derfor bliver Dem skyldig – hav den Godhed og hæv hos Torlonia, hvad ieg er Dem skyldig derfor, og beed disse Herrer at tressere derfor paa England, paa den Maade som ieg har opgivet i mit BrevXV til dem, inden ieg forloed Rom. – Da den Londonske AarstiidXVI nu er forbie og Labouchère er taget paa Landet, saa vil han ei udpakke Deres Venus, førend han kommer til Byen; ieg faaer hende altsaa ikke at see. Jeg lader Basreliefet blive hos Labouchère, saa Folk vil kunne faa det og Venus at see paa samme Tiid. – I Morgen reiser ieg til Trondhiem, hvor ieg forbliver Sommeren, og vil i September Maaned samles med BaillieXVII for om muelig at være neste Vinter i Rome – at ieg længes efter at see Dem, behøver jeg ikke at sige. – Baillie hilser Dem mange Gange og deeltager med mig i de venligste Ønsker til Dem og haaber, at vi samlede snart skal mødes igien.

Evig Deres Dem hengivne
Jørgen Knudtzon

[London] 16de Juny 1829

Arkivplacering

m10 1825, nr. 69

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A12 Venus med æblet, 1813 - maj 1816, inv.nr. A12
A853 Venus med æblet, 1828, inv.nr. A853
A41 Ganymedes rækker skålen, Tidligst 1804, inv.nr. A41
A854 Ganymedes rækker skålen, Tidligst 1820 - Senest 1830, inv.nr. A854
A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A419 Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, Antagelig 1810, inv.nr. A419

Kommentarer

 1. Dvs. Thorvaldsens skulptur Venus, A853, som Pierre César Labouchère, antagelig, havde bestilt i marmor i 1824. Thorvaldsens Museum købte statuen tilbage i 1920, jf. Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, op. cit., og auktionskataloget fra Sothesby, op. cit. Marmorværket kan derfor i dag ses på museet.

 2. Dvs. (sø)rejsen fra Thorvaldsens værksted i Rom til London, hvor Knudtzon modtog dem for at sørge for deres viderebefordring, som angivet i brevet.

 3. Dvs. tovet, jf. Ordbog over det danske Sprog, betydning 2.

 4. En elegant omskrivning for hveden, nemlig den romerske frugtbarhedsgudinde Ceres.

 5. Dvs. den engelske politiker og kunstsamler Charles Baring Wall, der mellem 1816 og 1828 havde bestilt statuen Ganymedes rækker skålen, A854, hos Thorvaldsen. Statuen stod formentligt færdig senest 16.6.1828, jf. Walls brev af denne dato.

 6. Dvs. statuen Ganymedes rækker skålen, A854, som Thorvaldsens Museum købte tilbage i 1920, jf. Th. Oppermann: ‘Overpræsident Jensens Formandskab’, in:Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, København 1929, p. 10, og Sotheby: Catalogue forming Part of the Lord Taunton Heirloom, the Property of E.A.V. Stanley Esq., Nr. 27, 1920.

 7. Den engelske bankier Pierre César Labouchère, se også kommentaren til Venus ovenfor.

 8. Dvs. den engelske 2. hertug af Sutherland, George Granville Leveson Gower.

 9. Dvs. Thorvaldsens skulptur Ganymedes med Jupiters ørn, A44, som Gower som den første havde bestilt i marmor i 1817.

 10. Knudtzon må hentyde til Gowers brev af 13.5.1828.

 11. Der kendes ganske rigtigt intet svar fra Thorvaldsen på Gowers brev. Det kan skyldes, at brevet er blevet væk under vejs, eller, måske mere sandsynligt, at Thorvaldsen ikke har svaret. Se evt. hertil emneordet Thorvaldsens ringe skrivelyst.

 12. Knudtzon og Alexander Baillie bestilte 1816 marmorreliefferne Hektor hos Paris og Helena (jf. A499) og Amor og Bacchus (jf. senere marmorversion, A797). Begge marmoreksemplarer er i dag på NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim, hvortil de blev overflyttet 1996 fra Katedralskolen, smst.). I samme bestilling indgik også relieffet Venus, Mars og Amor i Vulkans værksted, jf. A419, jf. Knudtzons breve til Thorvaldsen af 15.3.1816 og januar 1828. Det er formentlig dette sidste relief, der omtales her. Af Thorvaldsens værkstedsregnskaber fremgår det nemlig, at et sådant relief var under arbejde fra januar til maj 1828, og af Knudtzons brev af 4.10.1828, at det var færdigt inden denne dato. Det stemmer således fint overens med, at det er blevet afsendt indenfor det næste år. Relieffet befinder sig i dag på Stoke Park, Buckinghamshire, jf. THM jr.nr. 7II 13/1982.

 13. Dvs. et romersk bankierfirma, der frem til 1829 var drevet af Giovanni Raimondo Torlonia og herefter af sønnen Marino Torlonia.

 14. Formentlig menes hermed bringe i orden, jf. Ordbog over det danske Sprog, tressere, betydning 2. Det vil i denne sammenhæng sige at hæve det skyldige beløb og udbetale det til Thorvaldsen.

 15. Dette brev kendes p.t. ikke.

 16. Her refereres til den gængse leveform for velbjergede folk i datiden, der tilbragte vintrene i deres bolig i byerne og somrene på deres landsted.

 17. Dvs. Knudtzons ven og livsledsager Alexander Baillie.

Sidst opdateret 19.08.2014