14.1.1819

Afsender

Giovanni Battista Monti

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt aftryk.

Modtager

Bartolommeo Pacca, Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Per / Lo Studio ThorvaldsenI

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Eksporttilladelse for portrætbuste, muligvis Józef Poniatowski, jf. A249.

Dokument

Eminenza

Dovendo lo Studio ThorvaldsenII estrare da Roma un Ritratto di marmo ModernoIII Prego V. E. della solita LicenzaIV &
[herefter med en anden håndskrift:] Avendo io sottascritto visitatoV il sud[det]to Ritratto coppia Lo stimo scudi ottantaVI in fede questo dì 12 Gennaro 1819 – egli si può accordare la richiesta Licenza in fede questo dì – Gio: Batt[ist]a Monti Scultore Assessore delle Antichità di Roma–
–––––––––––––––––––––––––––
[herefter med en anden håndskrift:] In vista della relazione dello assessore della scultura, non vi è difficoltà per impedire la richiesta estrazione. Questo dì 14. gennaro 1819.
Arc[heologo?]. Carlo FeaVII Commissario delle Antichità.

[med en anden håndskrift:] A Sua Eminenza R[everendissi]ma [xx] Il. Card. PaccaVIII Camerlengo di S. Chiesa Li 16,, Gennaro 1819,,
[med en anden håndskrift:] In vista della relazione dell’Assessore della Scultura, e del Commissario delle Antichità, vi accorda l’entrodetta estrazione Dom[eni]co AttanasioIX uditore

Generel kommentar

Denne eksporttilladelse er formentlig identisk med den, der nævnes i Thorvaldsens værkstedsregnskab af 16.1.1819, og gælder muligvis portrætbusten i marmor af Józef Poniatowski, jf. A249.

Arkivplacering

gmII, nr. 13

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A249 Józef Poniatowski, 1819, inv.nr. A249

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsens værksteder og atelierer i Rom beliggende omkring Piazza Barberini. For mere om disses fysiske placering se referenceartiklen Thorvaldsens værksteder.

  2. Dvs. Thorvaldsens værksteder og atelierer i Rom beliggende omkring Piazza Barberini. For mere om disses fysiske placering se referenceartiklen Thorvaldsens værksteder.

  3. Busten kan ikke identificeres med sikkerhed, men der kunne være tale om marmorversionen af portrætbusten af Józef Poniatowski, jf. A249, hvis modtagelse i Rom kan bekræftes af brev af 8.4.1819.

  4. Dvs. en eksporttilladelse, der var nødvendig for at kunne udføre værker og varer lovligt fra Kirkestaten. Se f.eks. hertil Herman Schubarts brev til Georg Zöega af 2.6.1806, hvor en nødvendig passertilladelse (Lascia-passare) omtales.

  5. At proceduren for at udstede eksporttilladelse var ganske omstændelig og krævede udstederens fysiske tilstedeværelse ved værket, fremgår f.eks. også af en regning fra speditøren Francesco de Sanctis af 13.8.1811, hvor der er betalt for vognkørsel frem og tilbage i forbindelse med tilsynet.

  6. Denne vurdering ligger i underkanten af, hvad Thorvaldsen på denne tid normalt tog for en portrætbuste. Se hertil referenceartiklen Thorvaldsens værker, priser.

  7. Dvs. antik-kommissæren for Pavestaten Carlo Fea.

  8. Dvs. kardinalen og pro-sekretæren Bartolommeo Pacca.

  9. Dvs. den pavelige embedsmand, auditøren Domenico Attanasio.

Sidst opdateret 09.01.2017