17.3.1827

Afsender

Johan Gunder Adler

Afsendersted

København

Modtager

Hermann Ernst Freund

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Orientering om, at fregatten, der skulle hjemtage flere af Thorvaldsens bestillingsopgaver til København, er udskudt til foråret 1828. Freund skal understøtte og fremskynde processen med marmorhugning i Thorvaldsens værksteder. Adler sender penge, men bemærker, at Freunds fortsatte ophold i Rom burde finansieres af Thorvaldsen.

Dokument

Khavn d. 17 Marty 1827

Kjæreste Freund

Jeg har i sin Tid modtaget Deres Skrivelse af 27 Jan:I, som jeg strax har meddeelt H.K. HoihedII, da den for det Meste angaaer Academie-III og Slot-CommissionsIV Sager, som jeg ikke kan sige noget bestemt om uden høiere Autoritet. Nu vil De af Prindsens vedlagte BrevV til Dem erfare at FregattensVI Afsendelse er udsat til næste Aar og at De har faaet Ordre at forblive endnu eet AarVII i Italien, hvoraf følger at vi ligeledes – hvad Indpakning og IndskibningVIII angaaer, har faaet et heelt Aar til at betænke os i. –
Man stoler meget paa Dem ved Udførelsen af et thorvaldsensk Arbeide i Marmor og haaber til næste Aar ikke alene at faa Christus-StatuenIX, men FrisenX, CariatiderneXI og Fronton-FigurerneXII færdige. Men Prindsen har skrevet udførligen herom og Gjentagelse ere til ingen Nytte
Der er gjort Udveie tilXIII 300 Sp.XIV nemlig 200XV fra Slotsbygnings Commissionen og 100 SpXVI fra Academiet. Jeg formoder at det overdrages Etatsrd CollinXVII at besørge dem remitteredeXVIII. Maaske anseer des.[?] 300 Spec., som en Godtgjørelse for Deres Ophold i Italien endnu et Aar, hvorved jeg ikke kan afholde mig fra den Bemærkning, at da Hensigten af dette Ophold dog egentlig er at paaskynde og fremme Arbeidet i Thorvaldsens AttelierXIX, syntes det mig billigt at Deres Ophold og Uleilighed godtgjordes Dem af ham. Men dette er kun en Lægmands enfoldige Tanke.
Hils Thorvaldsen og BissenXX og bevar mig fremdeles [i] Deres Venskab

Adler

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70

Kommentarer

 1. Dette brev af 17.1.1827 fra Hermann Ernst Freund til Johan Gunder Adler er endnu uidentificeret.

 2. Dvs. den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 3. Dvs. Kunstakademiet i København, dvs. vedrørende Bestillingen til Kunstakademiet.

 4. Dvs. Slotsbygningskommissionen, dvs. vedrørende Bestillingen til Christiansborg.

 5. Dette brev af antagelig 17.3.1827 fra Christian (8.) Frederik til Hermann Ernst Freund er endnu uidentificeret.

 6. Der havde været tale om at sende en fregat til Middelhavet for at fragte Thorvaldsens bestillingsopgaver til Kunstakademiet, Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot hjem. Thorvaldsen var imidlertid ikke nået så langt som forventet, og fregatten måtte udskydes. Det blev dog det danske handelsskib Therese, der alligevel skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, der kom til at varetage hjemsendelsen af Thorvaldsens kunst 1828. Se også referenceartiklerne Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 7. Hermann Ernst Freund var nogle år tidligere blevet beordret hjem til Danmark, blandt andet for at bestride en stilling som professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet, jf. uidentificeret brev af 30.12.1823 fra Christian (8.) Frederik samt brev af 1.12.1824 fra Johan Gunder Adler.

 8. Freund skulle sørge for indpakning af og fungere som kurer for Thorvaldsens kunstværker på ruten Rom-Livorno. Han havde også fungeret som kurer ved forgående hjemtransport, jf. referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 9. Dvs. Kristus, jf. A82, i marmor til Vor Frue Kirke. Marmorversionen blev dog først opstillet i foråret 1839. Frem til da måtte man nøjes med en gipsafstøbning. Læs mere i referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 10. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), A831 til A850, jf. A503, Christiansborg Slot. Frisen blev hugget i marmor i perioden 1818-1834. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 11. Dvs. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 12. Dvs. Johannes Døberens prædiken, jf. En liggende dreng, A64, En gammel skriftklog, A63, En mor med sin søn, A62, En søn med sin far, A61, En ung mand, A60, Johannes Døberen, A59, En dreng, A65, En farisæer, A66, En jæger, A67, To børn, A68, En mor med sit barn, A69, En hyrde, A70, til Vor Frue Kirkes trekantgavl, se også referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 13. “At gøre udveje til” betyder her “at skaffe til veje”, “at skaffe penge”, se betydning 4 af udvej i Ordbog over det danske Sprog.

 14. Dvs. rigsbankdaler species, jf. referenceartiklen Møntenheder.

 15. Hermann Ernst Freund modtog altså 300 rigsbankdaler fra Slotsbygningskommissionen for sit arbejde med antagelig Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), jf. A503, eller Karyatiderne, jf. A55 og A56.

 16. Hermann Ernst Freund modtog altså 100 rigsbankdaler fra Kunstakademiet for sit arbejde med at lave gipsafstøbninger af Thorvaldsens kunstværker.

 17. Den danske embedsmand og jurist Jonas Collin.

 18. Dvs. “oversendt”, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 19. Se også artiklen Thorvaldsens værksteder.

 20. Den danske billedhugger H.W. Bissen, der ligesom Freund arbejdede i Thorvaldsens værksted.

Sidst opdateret 19.08.2015