19.10.1820

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Warszawa

Modtager

Tekla Potocka

Modtagersted

Warszawa

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

I denne kontrakt fastsættes betingelserne for fremstillingen af gravmonumentet over Włodzimierz Potocki. Monumentet skal hugges i Carrara-marmor mhp. opsætning i katedralen i Kraków, og Thorvaldsen skal efter selvsyn af stedet melde tilbage ang. mål. Han gives kunstnerisk frihed mht. figurens positur og den øvrige udformning; efter hans eget forslag skal relieffet på soklen rumme en henvisning til, at Potocki indførte hestetrukket artilleri. Prisen fastsættes til 3000 hollandske dukater delt i tre rater, og Thorvaldsen forpligtes til at udføre værket over cirka to år. Under kontrakten har han indskrevet en kvittering for den sidste rate, hvor han anfører, at han bestræber sig på at have værket færdigt 1. maj 1830.

Dokument

Les soussignés Mme la Comtesse Wlodymir Tecle Potocka née Princesse Sanguszko Douairière et Mr le Chevalier Albert Thorwaldson artiste sculpteur, stipulent le contrat présent, sous les conditions suivantes:
1o. La Csse Tecle Potocka désirant honorer la mémoire de feu son mariI, demande un monument funèbre exécuté en marbre de CararaII pour être placé dans la cathedrale de CracovieIII.
2o. D’après la localitéIV reconnue par Mr le Chevalier Thorwaldson, sur le lieux, à son passage par Cracovie, il arrêtera, en fera connaitre par une lettre adressée a Mr le Général MokronowskiV les dimmensions qu’il jugera à propos de donner à ce monument, tant, pour le piedestal et la figure que pour les Bas-reliefs qui devront orner le dit monument.
3o. L’arrangement du monument, la pose de la figure, seront exécutés d’après le goût et la volonté de l’artiste: Bien entendu, que le Bas reliefVI, ainsi qu’il en a lui même suggéré l’idée, devront faire allusion au fait, que le défunt a été le premier a organiser et exercer dans le pays l’artillerie à chevalVII.
4o. A son retour à Rome et dès qu’il aura ébauché la figure, Mr le Chevalier Thorvaldson s’oblige d’envoyer un croquis dessiné de l’ensemble du monumentVIII a l’adresse de S. E. Mr le Général Cte Mokronowski, pour être transmit a Mme Potocka.
5o. Pour une juste rémunération des soins que Mr le Chevalier Thorvaldson donnera à la confection et à l’exécution de ce monument, Mme la Comtesse Potocka s’engage de lui payer la somme de Trois mille Ducats d’Hollande en or, dont mille Ducats à compte, seront touché à la signature du contrat par le susdit chevalier Thorwaldson, Mille à l’annonce faite par lui, que le monument demandé est effectivement commencé, et mille, lorsqu’il sera achevé.
6o. Mr Thorwaldson acceptant les conditions ci énoncée s’engage réciproquement de s’occuper sans délai, de ce travail, et s’oblige de l’achever dans l’espace d’environ deux années a partir de la date d’aujourd’huiIX et en cas de mort, promettans de charger par disposition testamentaire Mr Pietro TeneraniX dont il garantit le mérite et le talent du soin de remplir les engagements que lui même a contracté par la présente.
7o. La signature du présent contrat par Mr le Chevalier Thorvaldson sert en même temps de quitanceXI pour la somme de mille ducats touchés par lui.
En fin de quoi, les deux parties intéressées ont signé le présent contrat avec les temoins après lecture faite.
Fait à Varsovie le 19 Octobre 1820

Tecle Potocka
née pr. Sanguszko
Albert Thorvaldsen

Témoin present
Valentin Pr RadzivillXII
Temoin present
Joseph Cte SierakowskiXIII


[tilføjelse med Thorvaldsens hånd:]
Reçu le dernier milliers de ducats revenant pour prix du monument de Mr le Comte Wlodimir Potocki, Rome le 19 de Janvier 1830, et je m’engage de le livrer entierement achevé y compris le bas relief pour le 1er de Mai 1830.

Albert Thorwaldsen

Arkivplacering

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego, Tarnow (kopi m27, nr. 25).

Thiele

Omtalt (indirekte) i Thiele III, p. 115.

Emneord

Personer

Værker

A155 Włodzimierz Potocki, juni 1821 - oktober 1821, inv.nr. A155
A794 Włodzimierz Potocki, 1886 - 1888, inv.nr. A794

Kommentarer

 1. Dvs. den polske greve og general Włodzimierz Potocki, der kæmpede under den polske general Józef Poniatowski, men døde af tyfus i 1812.

 2. Dvs. gravmonumentet Włodzimierz Potocki, jf. gipsorginalen A155. Den indledende kontakt til Thorvaldsen angående et monument for Włodzimierz Potocki blev varetaget af Tekla Potockas kusine, Anna Potocka, jf. hendes udførlige brev af 6.4.1816, der sandsynligvis var vedlagt en skitse, D1591, muligvis fra hendes egen hånd.

 3. Dvs. Wawel-katedralen i Kraków, hvor Potocki-monumentet er opstillet i et af de mange sidekapeller, Dronning Zofias Kapel.

 4. Det fremgår af et brev fra Sebastian Sierakowski, der var abbed i Kraków, til hans fætter Joseph Sierakowski, der var officer og bosat i Warsawa, at der opstod problemer med at benytte det kapel, der først var udset til statuen, hvorfor man måtte finde en alternativ placering, jf. oversættelsen til fransk af brevet.

 5. Dvs. den polske general Stanisław Mokronowski.

 6. Som det fremgår af kontrakten, havde Thorvaldsen selv foreslået, at der skulle være en henvisning til Potockis indførelse af hestetrukket artilleri på relieffet; det gik han dog bort fra. Han modellerede to versioner af sejrsgudinden Victoria til relieffet, A361 og A362, men endte med at vælge en fremstilling af Dødens genius med en slukket fakkel i stedet, jf. A627 og A626.

 7. Det var under syvårskrigen, under Frederik 2. af Preussen, at det for første gang blev brugt at have hestetrukket artilleri med i felten. Det hippomobile artilleri blev siden introduceret i mange hære, herunder altså i den polske hær ved Włodzimierz Potockis mellemkomst.

 8. Der findes to løse skitser på Thorvaldsens Museum til det endelige monument, C223 og C224v.

 9. Thorvaldsen kunne ikke leve op til at levere værket inden for to år, hvilket udløste mange frustrerede henvendelser, herunder Tecla Potockas brev til Thorvaldsen af 5.1.1825.

 10. Dvs. den italienske billedhugger Pietro Tenerani.

 11. Det anføres, at den underskrevne kontrakt også fungerer som kvittering på, at Thorvaldsen har modtaget den første af de i alt tre betalingsrater. Samtidig fungerer kontrakten imidlertid som kvittering for den sidste rate, fremgår det af kvitteringen nederst, der er tilføjet af Thorvaldsen i 1830.

 12. Valentin Radzivill er p.t. ikke nærmere identificeret, men han kan have været i familie med politiker og guvernør Antony Henryk Radziwill, som skrev et brev til Thorvaldsen af 1.10.1821.

 13. Dvs. den polske greve og officer Joseph Sierakowski, der var bosat i Warsawa.

Sidst opdateret 03.09.2014