25.1.1807

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Herman Schubart

Modtagersted

Pisa

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Thorvaldsen takker for modtagelsen af en veksel, som falder på et tørt sted.

Dokument

Rom d 25 Januari 1807

Jeg har modtaget Deres Eccellenzas BrevI at De og Deres Naadige Frue gemallendeII befinder sig frisk og vel, og med en G[læ]de som er mig udmulig at fremsette paa Papiret d[a] jeg deraf seer og hører Deres Godhed for mig at have mig være i D[eres] venskabbelig erindring som er mig saare Dyrebardt.
jeg er Deres Ecellenza meget forbudenIII er jeg for den VexelIV paa PappianiV som jeg ritig har indcassert[.] jeg har været i stor forlegenhed for Penge da de største arb[ejder] er for Engeland Rusland og CurlandVI og som for Krig[ens] skyld som KrigenVII forhindrer at skikke mig det jeg skal have Penge som tilkommer mig paa disse arbejder

Oversættelse af dokument

Rome, January 25th 1807

I have received Your Excellency’s letter that you and your gracious wife are well and hearty, and with a joy which it is impossible for me to put forward on paper as I from this see and hear your kindness for me to have me be in your friendly memory which is very precious to me.
I am very grateful to Your excellency I am for the bill of exchange on Pappiani which I have rightly collected[.] I have had great financial difficulties for money as the biggest works are for England, Russia and Courland and which because of the war which the war prevents from sending me that which I am entitled to money which is due to me on these works


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 30.1.1807.

Udkastet optræder på et stykke papir, hvor der også ses tegninger, C479v.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

C479v

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

C479r Bacchus og Amor, ca 1807, inv.nr. C479r
C479v Hygieia. Svævende engle til døbefont, ca 1807, inv.nr. C479v

Kommentarer

 1. Dvs. Schubarts breve af 9.1.1807 og 16.1.1807.

 2. Dvs. Schubarts gemalinde, Jacqueline.

 3. Dvs. forbunden.
  Det manglende n synes at være et karakteristisk udslag af Thorvaldsens ordblindhed, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

 4. Vekslen dækkede den “Gratification”, som Thorvaldsen modtog 6.3.1804 fra den danske stat i form af Fonden ad usus publicos.
  Thorvaldsen og Schubart havde aftalt, at Schubart hævede pengene på billedhuggerens vegne i Toscana antagelig pga. en mere fordelagtig kurs dér.
  Som det fremgår, havde Schubart dog holdt lidt længe på pengene, se mere om denne sag i ...den eeneste Pris jeg setter derpaa.
  Om veksler, se mere i artiklen herom.

 5. Den romerske bankier Domenico Pappiani.

 6. Thorvaldsen hentyder til tre af sine bestillinger fra de tre lande hhv.:
  Jason og Hopes bestilling,
  Vorontsovas bestilling og
  Ropps bestilling 1804-05.

 7. Dvs. Napoleonskrigene, hvor den såkaldte fjerde koalitionskrig rasede på dette tidspunkt.
  De nævnte lande, England, Rusland og Kurland var alle modstandere til Frankrig, der havde besat Italien, hvorfor kommunikation med disse lande øjensynlig var tung.

Sidst opdateret 21.08.2015