Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter fra/til Georg Zoëga til/fra andre end Thorvaldsen

20.2.1796

L. Massimi

Georg Zoëga, Maria Zoëga

Maria og Georg Zoëga får tilladelse til at spise kød i fastetiden.

17.5.1796

Giuseppe Meli

Georg Zoëga

Recept på medicin til Georg Zoëga.

8.9.1797

Georg Zoëga

Arveprins Frederik

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

28.1.1800

Georg Zoëga

Frederik Obelitz

Kommentarerne til dette stamsbogblad er under udarbejdelse.

5.3.1800

Johann Daniel Lawaetz

Georg Zoëga

Lawaetz meddeler, at han har overført 100 rigsdaler fra Nicolai Abildgaard / Kunstakademiet.

24.12.1800

Poul Scheel

Georg Zoëga

Scheel har fået lejlighed til at sende sin hilsen med i en andens brev til Zoëga. Han er efter et...

2.9.1803

Georg Zoëga

Herman Schubart

På grund af sin sygdom har Thorvaldsen måttet lade basrelieffet Briseis og Achilleus støbe, før h...

29.8.1804

Poul Scheel

Georg Zoëga

Scheel beder Zoëga hilse Thorvaldsen og bede ham om ikke at sætte den af ham bestilte buste bager...

30.9.1805

Herman Schubart

Georg Zoëga

Schubart glæder sig over at høre, at Thorvaldsen – der nu er i Rom – nød at være hos ham på Monte...

2.6.1806

Herman Schubart

Georg Zoëga

Schubart drøfter med Zoëga udsmuglingen af en antik møntsamling fra Rom til Livorno på den danske...

23.9.1807

Georg Zoëga

Herman Schubart

Zoëga fortæller, at Thorvaldsen er vendt tilbage til Rom og er stærkt nedslået over bombardemente...

9.1.1808

Wilhelm von Uhden

Georg Zoëga

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.9.1808

NN

Georg Zoëga

Kommentarerne til denne regning er under udarbejdelse.

17.11.1808

NN

Georg Zoëga

Kommentarerne til dette regning er under udarbejdelse.

20.1.1809

NN

Georg Zoëga

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.