Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2880 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Conrad de Falsen [+]

Afsendersted

Luzern

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et segl, der viser skjoldet fra det kronede danske rigsvåben omkrandset af elefantordenens kæde. Se desuden den generelle kommentar.

12.8.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Det daterede er en kuvert. Brevet ser umiddelbart ud til at være forsvundet, men på kuverten er påklistret en kort hilsen fra Falsen, hvoraf den nedenfor citerede tekst fremgår. Heraf fremgår det, at “Vi have alle ønsket dem den satisfaction at have været her for at bivaane inargurationen af deres Monument.” Dette må, idet kuverten er påstemplet “Lucern” henvise til Døende løve (Schweizerløven), model i normalstørrelse på Thorvaldsens Museum, A119. Da brevet desuden har været lukket med med et segl, der viser skjoldet fra det kronede danske rigsvåben omkranset af elefantordenens kæde, synes det rimeligt at antage, at det må have indeholdt et brev fra kronprins Christian Frederik, den senere Christian 8. Da der i Arkivet findes et brev fra ham 12.8.1821, der netop omtaler afsløringen af løvemonumentet og hvis foldelinjer desuden passer eksakt i formatet til kuverten, kan der ikke herske tvivl om, at kuverten har indeholdt netop det brev. Dermed følger dateringen af kuverten den i nævnte brev angivne. Se desuden den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à monsieur / Monsieur le chevalier de Thorvaldsen / Conseiller d’etat de s. M. le Roi de Danemark / à Rome / affrancie

Resumé

Falsen hilser, skrevet på en kuvert, Thorvaldsen og minder ham om, at han har lovet at udføre et gravmonument for Falsens afdøde hustru. Desuden havde han håbet at Thorvaldsen kunne have haft lejlighed til at overvære afsløringen af sit værk Døende løve (Schweizerløven), jf. A119.

Se original

Capt. Falsen hilser venskabeligst Thorwaldsen, og bringer i Hans Erindring det lille Monument han har lovet ham.
Vi have alle ønsket dem den satisfaction at have været her for at bivaane Inaugurationen af deres Monument.

Generel kommentar

Brevet er skrevet på en blå seddel, der er hæftet inden i en kuvert. Brevet har været lukket med et segl, der viser skjoldet fra det kronede danske rigsvåben omkrandset af elefantordenens kæde. Det brev, som har været inden i kuverten ser umiddelbart ud til at være forsvundet. Samler man de informationer, som kuverten samlet giver, tyder det imidlertid uomtvisteligt på, at indholdet har været kronprins Christian Frederiks brev til Thorvaldsen 12.8.1821. Det skyldes følgende stærke indicier:

1. På kuverten er påklistret en kort hilsen fra Falsen, hvorpå den ovenfor citerede tekst ses. Heraf fremgår det, at “Vi have alle ønsket dem den satisfaction at have været her for at bivaane inargurationen af deres Monument.” Dette må, idet kuverten er påstemplet “Lucern” henvise til Døende løve (Schweizerløven), gipsmodel i normalstørrelse på Thorvaldsens Museum, A119. Dette passer med indholdet i Christian Frederiks brev, der netop er sendt fra Lucern.

2. Da brevet desuden har været lukket med med et segl, der viser skjoldet fra det kronede danske rigsvåben omkranset af elefantordenens kæde, synes det rimeligt at antage, at det må have indeholdt et brev fra kronprins Christian Frederik.

3. Brevets foldelinjer passer eksakt til kuvertens format.

Arkivplacering
m7 1821, nr. 86
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Falsens bestilling · Gravmæler, relieffer · Statuer, allegorier · Thorvaldsens værker, rykkere for · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Personer
Christian 8.
Værker
Sidst opdateret 18.10.2014 Print