Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3586 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

8.12.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Fonden ad usus publicos [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

[Translation]

Den vedvarende Flid hvorved Historiemaler A Koop søger at gjøre sig Opholdet i Rom nyttigt, og de gode Frembringelser i Konsten, som stedse mere og mere vise den fordelagtige Indflydelse, som Roms Mesterværker have bibragt hans Aand, gjør mig det stedse behageligere at anbefale denne flittige og genialske Landsmand til Hans Majestæt Kongens Naade, med det Ønske, at en fortsat allernaadigst Understøttelse maatte sætte ham istand til at naae det hæderlige Maal, hvortil hans Evner svare.

Albert Thorvaldsen

Rom d: 8t. December 1824.

Generel kommentar

Dette udkast til en anbefaling er skrevet med henblik på en af Koops mange ansøgninger til Fonden ad Usus Publicos, eftersom brevet er henvendt til “Hans Majestæt Kongen”, dvs. Frederik 6., der var den bestemmende myndighed i fonden. Koop opnåede støtte i årene 1821, 1824-1827 samt 1830-1832.


Brevet findes i dag kun i kopi på Thorvaldsens Museum, j.nr. 7 II 15 / 1936. Da der kun haves en kopi af brevets forside, er det ikke muligt at afgøre, hvorvidt anbefalingen har været sendt.

Arkivplacering
m35 II, nr. 14
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
Frederik 6. · Andreas Ludvig Koop
Sidst opdateret 17.11.2015 Print