Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2310 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

10.7.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Resumé

Glæder sig over at have mødt P.O. Brøndsted i Rom. Thorvaldsen påbegynder snart sin rejse til Danmark i selskab med J.L. Lund. Hermann Ernst Freund har udført to apostel-figurer, og han har gjort betydelige fremskridt med hugningen af nogle marmorbuster.

[...] Min Glæde over at have truffet Bryndsted i Rom er stor, Han kan og vil være mig meget Nyttig under mit Ophold her. Vor Thorvaldsen forlader i Selskab med Professor Lund Rom om faae Dage, og tiltræder saaledes Reisen til Fædrelandet

Min Ven Freund har siden Han underrettede Academiet om sit foretagende, endnu udført tvende Apostler, og er avanceret betydelig med de Portrætter Han for at øve sig i at behandle Marmoren har under Hænder [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,21
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Marmorhugning · Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819
Personer
P.O. Brøndsted · Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · J.L. Lund · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.02.2020 Print