10.7.1819

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift, jf. den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Resumé

Glæder sig over at have mødt P.O. Brøndsted i Rom. Thorvaldsen påbegynder snart sin rejse til Danmark i selskab med J.L. Lund. Hermann Ernst Freund har udført to apostel-figurer, og han har gjort betydelige fremskridt med hugningen af nogle marmorbuster.

Dokument

[...] Min Glæde over at have truffet BryndstedI i Rom er stor, Han kan og vil være mig meget Nyttig under mit Ophold her. Vor Thorvaldsen forlader i Selskab med Professor LundII Rom om faae DageIII, og tiltræder saaledes Reisen til FædrelandetIV

Min Ven FreundV har siden Han underrettedeVI AcademietVII om sit foretagende, endnu udført tvende ApostlerVIII, og er avanceret betydelig med de PortrætterIX Han for at øve sig i at behandle Marmoren har under Hænder [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,21

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

  2. Den danske maler J.L. Lund.

  3. Nærmere bestemt den 14.7.1819.

  4. Se artiklen Rejsen til Danmark juli-oktober 1819.

  5. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

  6. Dette brev af før 10.7.1819 fra Hermann Ernst Freund til Kunstakademiet i København er endnu uidentificeret.

  7. Dvs. Kunstakademiet i København.

  8. Freund havde fået et mundtligt tilsagn om en bestilling på de tolv apostle til Vor Frue Kirke i København. I Rom påbegyndte han opgaven og modellerede nogle apostelfigurer, blandt andet Thaddæus i fuld størrelse, jf. Th. Oppermann: Hermann Ernst Freund, København 1914, kat.nr. 25. Bestillingen gled ham dog af hænde i 1820 og havnede hos Thorvaldsen, jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

  9. Disse marmorportrætbuster er endnu uidentificerede.

Sidst opdateret 19.02.2020