Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5821 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik 6. [+]

Afsendersted

København

28.4.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Fritz Paulsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kongen gratulerer Paulsen med forlovelsen med Elisa Thorvaldsen. Han tillader, at hun følger med på rejser i embeds medfør.

Se original

Gienpart

Deres Brev datert Rom den 3die April har jeg rigtig imodtaget. – Jeg ønsker Dem til Lykke med den Forbindelse der er indgaaet med den brave Thorwaldsens Datter, jeg anseer dette som et sand Held for Dem. –

Der kan intet være imod at Deres tilkommende Kone følger paa Reiserne med, naar De blot sørger for at intet kan give Anledning til Besværinger, derfor anseer jeg det ønskeligt at give Dem de Lettelser som i Sandhed ikkun ere billige og kan være Dem behagelige. –

Dem hengiven
Frederik R:

Kiøbenhavn
den 28de April 1832. –

Arkivplacering
m30 II, nr. 30
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Elisa og Fritz Paulsens giftermål · Thorvaldsens børn
Personer
Elisa Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 18.02.2020 Print