The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5821 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik 6. [+]

Sender’s Location

København

28.4.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Fritz Paulsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kongen gratulerer Paulsen med forlovelsen med Elisa Thorvaldsen. Han tillader, at hun følger med på rejser i embeds medfør.

See Original

Gienpart

Deres Brev datert Rom den 3die April har jeg rigtig imodtaget. – Jeg ønsker Dem til Lykke med den Forbindelse der er indgaaet med den brave Thorwaldsens Datter, jeg anseer dette som et sand Held for Dem. –

Der kan intet være imod at Deres tilkommende Kone følger paa Reiserne med, naar De blot sørger for at intet kan give Anledning til Besværinger, derfor anseer jeg det ønskeligt at give Dem de Lettelser som i Sandhed ikkun ere billige og kan være Dem behagelige. –

Dem hengiven
Frederik R:

Kiøbenhavn
den 28de April 1832. –

Archival Reference
m30 II, nr. 30
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Thorvaldsen's Children
Persons
Elisa Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 18.02.2020 Print