28.4.1832

Sender

Frederik 6.

Sender’s Location

København

Recipient

Fritz Paulsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The King congratulates Paulsen on his engagement to Elisa Thorvaldsen. He permits her to accompany him on official journeys.

Document

Gienpart

Deres Brev datert Rom den 3die AprilI har jeg rigtig imodtaget. – Jeg ønsker Dem til Lykke med den Forbindelse der er indgaaet med den brave Thorwaldsens DatterII, jeg anseer dette som et sand Held for Dem. –

Der kan intet være imod at Deres tilkommende Kone følger paa ReiserneIII med, naar De blot sørger for at intet kan give Anledning til Besværinger, derfor anseer jeg det ønskeligt at give Dem de LettelserIV som i Sandhed ikkun ere billige og kan være Dem behagelige. –

Dem hengiven
Frederik R:

Kiøbenhavn
den 28de April 1832. –

Archival Reference

m30 II, nr. 30

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Paulsens brev til kongen af 3. april 1832 er p.t. ikke kendt i Arkivet.

  2. Dvs. Elisa Thorvaldsen, senere gift Paulsen.

  3. Fritz Paulsen var ansat som prinsesse Charlotte Frederikkes kavaler og foretog rejser i dette embeds medfør.

  4. Det er uvist, hvad de lettelser, kongen indrømmede Paulsen, var. Der kan have været tale om, at kongehuset gik ind på at dække Elisas rejseomkostninger. Når kongen om lettelserne bruger vendingen, at de “ikkun ere billige”, skal det forstås sådan, at de blot er rimelige. Se Ordbog over det Danske Sprog under ikkun og rimelig, betydning 1 og 1.1.

Last updated 18.02.2020