Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6182 af 10246
Afsender Dato Modtager
Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
Finnur Magnússon
Carl Christian Rafn
[+]

Afsendersted

København

31.7.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelbaarne

Hr. Albert Thorvaldsen,

Etatsraad og Professor ved Kunstacademiet, Commandeur af Dannebroge og af den baierske Fortjeneste Orden, af den würtembergske Krone og den sach[s]iske Civil-Fortjeneste-Orden, Ridder af Jernkrone-Ordenen 4’ Classe og den røde Ørns Ordens 3 Klasse, Billedhugger, Directeur for Academiet St. Lucca i

Rom.

Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab, der bestreber sig for at sikkre Kildeskrifterne for vort gamle Nordens Historie og at gjøre de livlige Skildringer af Forfædres Færd og Indretninger, disse Grundpiller for Nationalfølelse og Fædrelandssind, mere og mere kjendte og yndede, glæder sig ved at møde agtede Mænds Yndest og Bistand. Det har derfor været Selskabet kjært at erfare, at ogsaa Deres Høivelbaarenhed bærer Velvillie mod dets Foretagender.

Selskabet, der ønsker at tilkjendegive Dem sin Høiagtelse i Anledning af den Deeltagelse De viser for Sagen, har paa sit i Dag afholdte Møde eenstemmigen udnævnt Dem til sit ordentlige Medlem, og det sender Dem herved det for Dem udfærdigede Diplom, der i sin Form minder om Nordens Oldtid, hvis Oplysning er det Maal, hvorefter vi stræbe.

Til nøiere Underretning om Selskabet tilstille vi Dem et Uddrag af dets Vedtægter.

Kjøbenhavn i det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab den 31 Juli 1833.

Schlegel F Magnusen Rafn
Formand Vice Formand Secretair
Arkivplacering
m29 II, nr. 56
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Sidst opdateret 09.07.2020 Print