Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6183 af 10246
Afsender Dato Modtager
Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
Finnur Magnússon
Carl Christian Rafn
[+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Dokumentet er påklæbet et laksegl dækket med papir. Motivet forestiller den nordiske skæbnegudinde Urd, som sidder med en bog. Selskabets navn, Det Nordiske Oldskriftselskab, står skrevet med islandske runer og omkranser figuren.

31.7.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

DET KONGELIGE
NORDISKE OLDSKRIFT SELSKAB

har udnævnt

Hr ALBERT THORVALDSEN, A.D.,
Etatsraad og Professor, Billedhugger, i Rom,
til sit ordentlige Medlem, da Selskabet i ham høiagter en
Mand, der baade kan og vil fremme dets Formaal.
Givet paa Selskabets Møde i København den 31te Juli 1833.

Schlegel Magnusen
Formand Vice-Formand
    Rafn,
Secretair.
Generel kommentar

Dokumentet er udsmykket med et kobberstik, der øverst viser et motiv, der synes at være en nordisk pendant til historiens muse Klio, der dikterer historikeren de bedrifter, som hun med runer har indskrevet på sit skjold. Bagerst til højre ses en vulkan, forrest en siddende kvinde klædt i nordisk vikingedragt. Bagerst til venstre ses en gravhøj med stensætning og forrest en genie, som rejser runestene. Yderligere er dokumentets tekst omkranset af en bred bort, hvori der udover slyngornamenter i urnesstil er integreret flg. tekst: “ ÞID KONUNGLIGA NORRANA FORNFRADA FELAG”, samt i ti egeløvskranse flg. navne: “SÆMUND FRODE”, “SAXO”, “OLE WORM”, “ARNAS MAGNÆUS”, “SUHM”, “ARE FRODE”, “SNORRE”, “IHRE”, “LAGERBRING” “SCHÖNING”. Nederst er integreret en inskription udformet i middelalderens runealfabet.


Dokumentet er endvidere påklæbet et laksegl dækket med papir. Motivet forestiller den nordiske skæbnegudinde Urd, som sidder med en bog. Selskabets navn, Det Nordiske Oldskriftselskab, står skrevet med islandske runer og omkranser figuren. Logoet er tegnet af maleren J.L. Lund i 1825, jf. hjemmesiden for Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.

Arkivplacering
m29A, nr. 25
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Sidst opdateret 09.07.2020 Print