Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4869 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ernst Schimmelmann
Udenrigsdepartementet, København
[+]

Afsendersted

København

11.8.1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: “Til / Hr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogen, / Professor ved det Kongelige Academie / for de skjønne Kunster”

Resumé

Udenrigsdepartementet sender Dannebrogordenens kommandørkors til Thorvaldsen.

Se original

Det er Departementet en særdeles Fornøielse herved at underrette Deres Høivelbaarenhed om, at Hans Majestæt under 1ste d. M. allernaadigst har behaget at skjænke Dem Commandeurkorset af Dannebrogordenen. Idet Departementet ikke undlader i hosfølgende Pakke fra det Kongelige Ordeners Capitel at tilstille Deres Høivelbaarenhed den for Dem bestemte Ordens=Decoration og det for Dem udfærdigede Certificat som Commandeur af Dannebrogen, udbeder Departementet sig, at Deres Høivelbaarenhed behageligen ville tilmelde det Pakkens rigtige Modtagelse.

Departementet for de udenlandske Sager
Kjøbenhavn den 11’. August 1829.

EH Schimmelmann

Arkivplacering
m29 II, nr. 45
Thiele
Jf. Thiele III, p. 368.
Emneord
Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Frederik 6. · Ordenskapitlet, København
Værker
Sidst opdateret 17.10.2016 Print