The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4869 of 10246
Sender Date Recipient
Ernst Schimmelmann
Udenrigsdepartementet, København
[+]

Sender’s Location

København

11.8.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: “Til / Hr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogen, / Professor ved det Kongelige Academie / for de skjønne Kunster”

Abstract

The Department of the Ministry for Foreign Affairs forwards a Commander’s cross of the Order of the Dannebrog to Thorvaldsen.

See Original

Det er Departementet en særdeles Fornøielse herved at underrette Deres Høivelbaarenhed om, at Hans Majestæt under 1ste d. M. allernaadigst har behaget at skjænke Dem Commandeurkorset af Dannebrogordenen. Idet Departementet ikke undlader i hosfølgende Pakke fra det Kongelige Ordeners Capitel at tilstille Deres Høivelbaarenhed den for Dem bestemte Ordens=Decoration og det for Dem udfærdigede Certificat som Commandeur af Dannebrogen, udbeder Departementet sig, at Deres Høivelbaarenhed behageligen ville tilmelde det Pakkens rigtige Modtagelse.

Departementet for de udenlandske Sager
Kjøbenhavn den 11’. August 1829.

EH Schimmelmann

Archival Reference
m29 II, nr. 45
Thiele
Jf. Thiele III, p. 368.
Subjects
Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Frederik 6. · Ordenskapitlet, København
Works
Last updated 17.10.2016 Print