11.8.1829

Afsender

Ernst Schimmelmann, Udenrigsdepartementet, København

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: “Til / Hr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogen, / Professor ved det Kongelige Academie / for de skjønne Kunster”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Udenrigsdepartementet sender Dannebrogordenens kommandørkors til Thorvaldsen.

Dokument

Det er Departementet en særdeles Fornøielse herved at underrette Deres Høivelbaarenhed om, at Hans MajestætI under 1ste d. M. allernaadigst har behaget at skjænke Dem Commandeurkorset af DannebrogordenenII. Idet Departementet ikke undlader i hosfølgende Pakke fra det Kongelige Ordeners CapitelIII at tilstille Deres Høivelbaarenhed den for Dem bestemte Ordens=DecorationIV og det for Dem udfærdigede CertificatV som Commandeur af Dannebrogen, udbeder Departementet sig, at Deres Høivelbaarenhed behageligen ville tilmelde det Pakkens rigtige ModtagelseVI.

Departementet for de udenlandske Sager
Kjøbenhavn den 11’. August 1829.

EH Schimmelmann

Arkivplacering

m29 II, nr. 45

Thiele

Jf. Thiele III, p. 368.

Emneord

Personer

Værker

N6 Dannebrogsordenen, 1829 - 1829, inv.nr. N6

Kommentarer

  1. Dvs. den danske konge Frederik 6.

  2. Thorvaldsen blev, som det nævnes, udnævnt til kommandør af Dannebrogordenen 1.8.1829.

  3. Dvs. Ordenskapitlet i København.

  4. Kommandørkorset findes ikke bevaret på Thorvaldsens Museum i dag, da billedhuggeren skulle tilbagelevere det til Ordenskapitlet, da han 18.11.1839 steg i graderne og blev storkorsridder af Dannebrogordenen. Se brev af 20.11.1839, hvor korset bedes returneret.
    På museet findes dog ordensbåndet til kommandørkorset bevaret, N6.

  5. Dvs. det officielle udnævnelsesdokument af 1.8.1829.

  6. Om Thorvaldsen kvitterede for modtagelsen, som Schimmelmann her udbeder sig, vides ikke.

Sidst opdateret 17.10.2016