Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4854 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.D.T. Manthey
J.S. Møsting
Ordenskapitlet, København
[+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

På brevets bagside findes et rødt laksegl dækket med papir, som forestiller Elefantordenen, omgivet af påskrifterne “Magnanimi pretium” (devisen “den storsindedes belønning”) og “Ordinis Elephantini Sigillum Nobiliss.”

1.8.1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogen.

Resumé

Thorvaldsen udnævnes til kommandør af Dannebrogordenen.

Se original

EFTER ALLERHØIEST BEFALING UDFÆRDIGET I
HS. KONGELIGE MAJESTÆTS
ORDENSCANCELLIE

Undertegnede Cantsler for Hs. Kongelige Majestæts Ridderordener gjør herved vitterligt: at det allernaadigst har behaget Hs. Majestæt ved allerhøist Rescript af 1st. August 1829 at udnævne Hr. Bertel Thorwaldsen Etatsraad, og Professor ved Academiet for de skjønne Kunster i Kiøbenhavn, til Commandeur af Dannebrogen. –

Kiøbenhavn den 1st. August 1829. JS Møsting
/D. Manthey

Generel kommentar

Dette er skrivelsen, der officielt udnævnte Thorvaldsen til kommandør af Dannebrogordenen 1.8.1829. Certifikatet blev fremsendt med følgebrevet fra Ordenskapitlet af 1.8.1829.
Thorvaldsen var allerede 28.1.1810 blevet udnævnt til ridder af Dannebrog, men han rykkede nu en klasse op i ordenshierarkiet, læs mere herom i Thorvaldsens udnævnelser.


Thiele, op. cit., fortæller, at udnævnelsen var foranlediget af Thorvaldsens planer om at skænke sine samlinger til et Thorvaldsens Museum i København. Billedhuggeren havde i 1829 i Rom bedt sin gode ven Conrad Rantzau om at indvie Frederik 6. i planerne, se Rantzaus brev af 20.4.1829. Kongen modtog forslaget så positivt, at det øjensynlig udløste denne ordenstildeling.

Dele af dokumentets tekst er fortrykt. Disse dele er markeret med gråt. Øverst ses den kronede Elefantorden som brevhoved, omgivet af Dannebrogordenens ordenskæde med kors og de kronede monogrammer “C5” og “W” for henholdsvis Christian 5. og Valdemar 2. Kæden er omgivet af påskriften “Magnum Cap: Ord: S.R. Daniæ M. Sigillium”. Se scanningen af originaldokumentet ved at klikke på knappen Se original for oven til venstre.

Arkivplacering
m29 II, nr. 43
Thiele
Jf. Thiele III, p. 368.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Frederik 6.
Sidst opdateret 04.11.2016 Print