Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 703 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Senest 4.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er baseret på det afsendte brev af 4.2.1809.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Resumé

Kommentarer til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Med største Taknemlighed og Glæde har ieg modtaget den nydelige Naal med Brillanter, som Deres fortreffelige Søster Grevinde Schimmelman har været saa naadig at værdige mig at bære, til et Beviis paa hendes Agtelse og Yndest Hvilke giver mig det beste Haab om hon vil søge at freme mit Vel
Deres Exellentces Fødselsdag er bleven høytideligholdt med megen Glæde, Selskabet bestod af 20 Personer; Vor fælles Ven C: kunde ikke komme; Aftenen begiønte med en liden Concert, og sange ret nydelig Capelmæsterne, Crelius og Küster acompagnerede med Pianoforte Fiolino og Basso – Decorationen hvor vi spiste fandt almindelig Bifald; Paa en Forhøyning var anbragt Basrelieffet Gratierne med de omkring dansende Muser paa hver Side af samme tvende Colonner med Deres og Gemalindes Byste bekransede med Laubær Kranse som vor gode – havde flettet – over Basrelieffet vare de tvende Genier af Daaben som Medaillon indviklet med Laubær og derfra de henleedte Festons faldt over det understaaende Basrelief med Muserne; Over Bordet en Lysekrone ligeledes af Laubær og Orangser
Medens vi spiste, spillede, de trende Musicantere Symfonier; Efter Bordet belv der danset til Kl: henimod 4r og endte vi saaledes alle glade Deres Exellentces Fødselsfest –

[fortsættelse med Thorvaldsens hånd:] Deres Excellenz seer at jeg har ikke

[modvendt på samme side, også med Thorvaldsens hånd:]
De figure som jeg har færdig i mar[m]or

Iason
Brises som bortføres
for Achiles
 
Ganimet
Baccus
Venus
Apollo
Amor og Psyche
Psyche
Venus
Høy al 4
 
Basrilief Høy 2 al og lang 4 al
bestilt af Baron Rop
 
Høye 2 al 2 tom
 
 
Høy 2 al 2 tom
Høy 2 al 2 to
2 al 2 tom
bestildt af Hr Hop
 
 
 
 
for Grevinde Worontzoff
 
 
 
som jeg har proponeret Co[mmissionen]
Arkivplacering
m28, nr. 110
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist C.F. Høyer [+]

Koncipistkommentar

Den sidste del af brevet er ikke skrevet af Høyer, men af Thorvaldsen selv.

Emneord
Portrætbuster, samtidige personer
Personer
Thomas Hope · Theodor von der Ropp · Charlotte Schimmelmann · Jacqueline Schubart · Slotsbygningskommissionen · Irina Vorontsova
Sidst opdateret 04.11.2014 Print