Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9313 af 10246
Afsender Dato Modtager
Rasmine Kirchheiner [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Forseglet med sort laksegl, hvis motiv i brudstykker forestiller et grantræ, et anker og en mand.

15.5.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Thorvaldsen.

Resumé

Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes til datter af afdøde Øllegaard Lundegaard.

Se original

Kiøbenhavn d: 15 Maii 1843.

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Med Tillid til Deres ædle veltænkende Sindelag, som jeg kjender fra min Ungdom af, hentyer jeg, som en gammel svag Enke, jeg kunde sige, næsten udlevet Kone, til Dem eiegode Hr Conferentsraad med Bøn om: i min svage Alderdom at række mig en hjelpsom Haand, som en lille Gjengjeld til Datteren af Deres Ungdoms Veninde, der i sin Tid, saa velvillig deelte sine Smuler med Dem og Deres salige Moder. Min Mand efterlod mig intet, hvorfor jeg nu i over 2 Aar har kjæmpet haardt, men nu syg og næsten sengeliggende maae savne den fornødne Pleie. Lad mig ikke forgjæves bønfalde Dem eiegode Hr Conferentsraad, min Tid er vel snart omme, og jeg lover Dem høitidelig, aldrig oftere i dette Liv at falde Dem til Besvær. Idet jeg henlever i et lykkeligt Haab, tegner jeg mig, for enhver god Gave, som Deres

  Evige Taknemmelige
Rasmine Kirchheiner
født Lundegaard
Enke efter Major Kirchheiner
Generel kommentar

Det vides ikke, om Thorvaldsen efterkom Kirchheiners bøn.

Arkivplacering
m25 1843, nr. 21
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Øllegaard Lundegaard · Karen Thorvaldsen
Sidst opdateret 27.05.2013 Print