15.5.1843

Afsender

Rasmine Kirchheiner

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Forseglet med sort laksegl, hvis motiv i brudstykker forestiller et grantræ, et anker og en mand.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Thorvaldsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes til datter af afdøde Øllegaard Lundegaard.

Dokument

Kiøbenhavn d: 15 Maii 1843.

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Med Tillid til Deres ædle veltænkende Sindelag, som jeg kjender fra min Ungdom afI, hentyer jeg, som en gammel svag Enke, jeg kunde sige, næsten udlevet Kone, til Dem eiegode Hr Conferentsraad med Bøn om: i min svage Alderdom at række mig en hjelpsom Haand, som en lille Gjengjeld til Datteren af Deres Ungdoms VenindeII, der i sin Tid, saa velvillig deelte sine Smuler med Dem og Deres salige ModerIII. Min MandIV efterlod mig intet, hvorfor jeg nu i over 2 Aar har kjæmpet haardt, men nu syg og næsten sengeliggende maae savne den fornødne Pleie. Lad mig ikke forgjæves bønfalde Dem eiegode Hr Conferentsraad, min Tid er vel snart ommeV, og jeg lover Dem høitidelig, aldrig oftere i dette Liv at falde Dem til Besvær. Idet jeg henlever i et lykkeligt Haab, tegner jeg mig, for enhver god Gave, som Deres

  Evige Taknemmelige
Rasmine Kirchheiner
født Lundegaard
Enke efter Major Kirchheiner

Generel kommentar

Det vides ikke, om Thorvaldsen efterkom Kirchheiners bøn.

Arkivplacering

m25 1843, nr. 21

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Kirchheiner og Thorvaldsens forældre kendte hinanden, jf. brev 18.9.1838 fra Kirchheiners søster.

  2. Enke og pensionist Øllegaard Lundegaard, som Thorvaldsen antageligt støttede økonomisk 1822-1824.

  3. Thorvaldsens mor Karen Thorvaldsen.

  4. Infanterimajor Carl Frederik Kirchheiner (1767-1841), jf. bl.a. V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 600.

  5. Kirchheiner døde, ligesom Thorvaldsen, året efter.

Sidst opdateret 27.05.2013