Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9226 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.A. Kühl [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med initalet S.
Afsenders adresse står inde i brevet: “Klareboderne N.o 3 paa Qvisten.”

9.1.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaaren / Herr Conferentsraad Thorwaldsen. / st d. m. m. boende paa/ Charlottenborg / i / Kjøbenhavn.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelborgren
Herr Conferentsraad!

Under de meest trykkende Karr hvortil Næringssorger troligt bidrager sit, vover Een dybt af Sorrig nedbøiet Familiefader at anmode Deres Høivelbaarenhed om en Understøttelse, for dermed at bestride en Reise, der vilde sætte mig i Virksomhed og give en Familie et tarveligt Udkomme for sig og Sine. – Med en Pension af 192rd. er det mig ikke muligt at forskaffe mig og Mine et anstændigt Udkomme, endsige bestride Reiseomkostninger, for at modtage en privat Tjeneste som Huuslærer. I denne min Nød haaber jeg ikke forgjæves at have henvendt mig til Deres Høivelbaarenhed, og med Fortrøstning om naadig Bønhørelse, overlader jeg min Skjæbne i Guds og Deres Høivelbaarenheds Hænder.

Kjøbenhavn, den, 9de Januar, 1843. underdanig
  JA Kühl
Krigsassessor og Pensionist
Klareboderne N.o 3 paa Qvisten.
Arkivplacering
m25 1843, nr. 2
Emneord
Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Sidst opdateret 10.05.2011 Print