Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9227 af 10247
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

11.1.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Thorvaldsens Arbeider. „Augsb. Allg. Zeitung” meddeler en Beretning, der skal være tilsendt samme fra Hamborg under 27de f. M., ifølge hvilken Emdener Skibet „die gute Hoffnung”, destineret fra Livorno til Hamborg, skal være strandet paa Kysten af Wales. Foruden Varer skal bemeldte Skib have havt nogle af Thorvaldsens Konstværker ombord; Kisterne, hvori disse vare, skulle vel være reddede, men alle Gjenstande være stærkt beskadigede af Søvand, saa at mange af dem skulle have tabt deres Værd, hvorhos det dog tilføies, at Statuerne ere assurerede for en betydelig Sum, saa at Konstneren ikke vil lide noget pecuniairt Tab. ‒ Hele denne Beretning trænger vistnok til yderligere Bekræftelse.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, 41. Aarg. No. 10.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Dagen 11.1.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.03.2015 Print