The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9227 of 10247
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

11.1.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ Thorvaldsens Arbeider. „Augsb. Allg. Zeitung” meddeler en Beretning, der skal være tilsendt samme fra Hamborg under 27de f. M., ifølge hvilken Emdener Skibet „die gute Hoffnung”, destineret fra Livorno til Hamborg, skal være strandet paa Kysten af Wales. Foruden Varer skal bemeldte Skib have havt nogle af Thorvaldsens Konstværker ombord; Kisterne, hvori disse vare, skulle vel være reddede, men alle Gjenstande være stærkt beskadigede af Søvand, saa at mange af dem skulle have tabt deres Værd, hvorhos det dog tilføies, at Statuerne ere assurerede for en betydelig Sum, saa at Konstneren ikke vil lide noget pecuniairt Tab. ‒ Hele denne Beretning trænger vistnok til yderligere Bekræftelse.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, 41. Aarg. No. 10.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Dagen 11.1.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.03.2015 Print