11.1.1843

Sender

Redaktørerne ved Dagen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

‒ Thorvaldsens Arbeider. „Augsb. Allg. Zeitung” meddeler en Beretning, der skal være tilsendt samme fra Hamborg under 27de f. M., ifølge hvilken Emdener Skibet „die gute Hoffnung”, destineret fra Livorno til Hamborg, skal være strandet paa Kysten af Wales. Foruden Varer skal bemeldte Skib have havt nogle af Thorvaldsens Konstværker ombord; Kisterne, hvori disse vare, skulle vel være reddede, men alle Gjenstande være stærkt beskadigede af Søvand, saa at mange af dem skulle have tabt deres Værd, hvorhos det dog tilføies, at Statuerne ere assurerede for en betydelig Sum, saa at Konstneren ikke vil lide noget pecuniairt Tab. ‒ Hele denne Beretning trænger vistnok til yderligere Bekræftelse.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, 41. Aarg. No. 10.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Dagen 11.1.

Persons

Last updated 12.03.2015