The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9226 of 10246
Sender Date Recipient
J.A. Kühl [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med initalet S.
Afsenders adresse står inde i brevet: “Klareboderne N.o 3 paa Qvisten.”

9.1.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaaren / Herr Conferentsraad Thorwaldsen. / st d. m. m. boende paa/ Charlottenborg / i / Kjøbenhavn.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høivelborgren
Herr Conferentsraad!

Under de meest trykkende Karr hvortil Næringssorger troligt bidrager sit, vover Een dybt af Sorrig nedbøiet Familiefader at anmode Deres Høivelbaarenhed om en Understøttelse, for dermed at bestride en Reise, der vilde sætte mig i Virksomhed og give en Familie et tarveligt Udkomme for sig og Sine. – Med en Pension af 192rd. er det mig ikke muligt at forskaffe mig og Mine et anstændigt Udkomme, endsige bestride Reiseomkostninger, for at modtage en privat Tjeneste som Huuslærer. I denne min Nød haaber jeg ikke forgjæves at have henvendt mig til Deres Høivelbaarenhed, og med Fortrøstning om naadig Bønhørelse, overlader jeg min Skjæbne i Guds og Deres Høivelbaarenheds Hænder.

Kjøbenhavn, den, 9de Januar, 1843. underdanig
  JA Kühl
Krigsassessor og Pensionist
Klareboderne N.o 3 paa Qvisten.
Archival Reference
m25 1843, nr. 2
Subjects
Charity from Thorvaldsen Requested
Last updated 10.05.2011 Print