No. 9333 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.S. Møsting
Ordenskapitlet, København
[+]

Afsendersted

København

16.3.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Antageligt København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad, Professor Thorwaldsen, / Directeur ved Academiet for de skjønne Konster, / Storkors af Dannebrogordenen og / Dannebrogsmand pp. pp.

Resumé

Ordenskapitlet rykker Thorvaldsen for hans valgsprog og en tegning af hans våben.

Se original

Da Ordenscapitulet endnu savner Deres Høivelbaarenheds Meddelelse angaaende Deres Vaaben og Valgsprog, til Brug for Vaabenbøgernes Complettering og til Forfærdigelse af det Vaabenskjold, der er bestemt til Anbringelse paa den for Deres Høivelbaarenhed som Storkors af Dannebrogordenen vacante Plads i Frederiksborg Slotscapel, saa maa Capitulet, i Henhold til den Dem ved Deres Optagelse i Ordenen tilstillede Anmodning desangaaende, herved tjenstligen bringe denne Sag i behagelig Erindring, for at de ved det ovennævnte Savn foraarsagede Mangler kan af Deres Høivelbaarenhed snarest mueligt foranstaltes afhjulpne.–

Kjøbenhavn den 16 Marts 1843.

JS Møsting


/ Lindberg

Generel kommentar

Brevet er et eksempel på fremragende kancellistil – bemærk f.eks., at brevet består af een lang sammenhængende sætning.

Thorvaldsen skitserede sit våbenskjold, antagelig i 1839, C559b, men færdiggjorde det aldrig. Efter hans død blev skjoldet fremstillet af H.W. Bissen. Kopier i gouache og litografi findes på Thorvaldsens Museum, hhv. N152 og E2286.

For mere om skjoldets motiv se referenceartiklen om Nordisk mytologi.

Arkivplacering
m25 1843, nr. 10
Thiele
Omtalt i Thiele IV, p. 104-105
Andre referencer

  • Per Thornit: “Tegn paa udvortes Erkjendelse..” Bertel Thorvaldsens og H.C. Andersens ordener, [København], 1979, p. 28.
Emneord
Selvportrætter af Thorvaldsen · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Tegning udført af Thorvaldsen udbedes · Tegninger, allegorier · Tegninger, nordisk mytologi · Thorvaldsen som Thor · Thorvaldsens udnævnelser
Værker
Sidst opdateret 04.05.2016 Print