The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9269 of 10246
Sender Date Recipient
J.S. Møsting
Ordenskapitlet, København [+]

Sender’s Location

København

16.3.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antageligt København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad, Professor Thorwaldsen, / Directeur ved Academiet for de skjønne Konster, / Storkors af Dannebrogordenen og / Dannebrogsmand pp. pp.

Abstract

The College of Arms urges Thorvaldsen to send his device and a drawing of his coat of arms.

See Original

Da Ordenscapitulet endnu savner Deres Høivelbaarenheds Meddelelse angaaende Deres Vaaben og Valgsprog, til Brug for Vaabenbøgernes Complettering og til Forfærdigelse af det Vaabenskjold, der er bestemt til Anbringelse paa den for Deres Høivelbaarenhed som Storkors af Dannebrogordenen vacante Plads i Frederiksborg Slotscapel, saa maa Capitulet, i Henhold til den Dem ved Deres Optagelse i Ordenen tilstillede Anmodning desangaaende, herved tjenstligen bringe denne Sag i behagelig Erindring, for at de ved det ovennævnte Savn foraarsagede Mangler kan af Deres Høivelbaarenhed snarest mueligt foranstaltes afhjulpne.–

Kjøbenhavn den 16 Marts 1843.

JS Møsting


/ Lindberg

General Comment

Brevet er et eksempel på fremragende kancellistil – bemærk f.eks., at brevet består af een lang sammenhængende sætning.

Thorvaldsen skitserede sit våbenskjold, antagelig i 1839, C559b, men færdiggjorde det aldrig. Efter hans død blev skjoldet fremstillet af H.W. Bissen. Kopier i gouache og litografi findes på Thorvaldsens Museum, hhv. N152 og E2286.

For mere om skjoldets motiv se referenceartiklen om Nordisk mytologi.

Archival Reference
m25 1843, nr. 10
Thiele
Omtalt i Thiele IV, p. 104-105
Other references

  • Per Thornit: “Tegn paa udvortes Erkjendelse..” Bertel Thorvaldsens og H.C. Andersens ordener, [København], 1979, p. 28.

Subjects
Self-Portraits by Thorvaldsen · Reply from Thorvaldsen Requested · Drawing by Thorvaldsen Requested · Drawings, Allegories · Drawings, Norse Mythology · Thorvaldsen as Thor · Thorvaldsen's Honorary Titles
Works
Last updated 04.05.2016 Print