No. 9222 af 10318
Afsender Dato Modtager
Lars Peter Robert [+]

Afsendersted

København

7.11.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høi- og Velbaarne / Hr. Conferentsr: B: Thorvaldsen! / St af D: og D.M: Ridder etc. etc.
Udskrift: Høie og Velbaarne / Hr. Conferentsraad B: Thorvaldsen, / Directeur ved Kunstacademiet, S:D: og D:M, Ridder etc. etc. / Kongens Nytorv No 271.

Resumé

En gammel, syg og blind sømand beder Thorvaldsen om almisse.

Se original

Kiøbenhavn d: 7 November 1842

Deres Høivelbaarenhed!

En 62aarig gammel, vattersottig, syg og blind Mand, der engang kjendte blidere Dage, men som ved Skjæbnens mangehaande Omvexlinger, uden egen Brøde er nedsjunken i den dybeste Armod og Elendighed, en Mand, der ufortrødent fra sin Barndom af har pløiet Søen og trodset mangen en stolt Bølge, men som allerede som kraftig Mand maatte kaste Anker, og som nu, som Krøbling maa henslæbe sine Dage i en ussel, ørkesløs, sygelig og elendig Tilværelse, det ganske Modsatte af en drivtig Sømands virksomme Liv, en saadan Mand, vover nu underdanigst og med den dybeste Ærbødighed at nærme sig D: Hvlbhd. som en Mand, for hvem jeg som enhver Dansk, bær den meest ubegrændsede Tillid og Høiagtelse, og med den Forhaabning, at D: H: der selv saa vidt og bredt har pløiet Verden, vil tilgive en gammel Sømand, der ikke alene har skuet Italiens milde Himmel, men som ogsaa har besøgt Barbariets Havne med danske Orlogskibe, denne sin Dristighed, idet han underdanigst ansøger D:H: om godhedsfuld at gjennemlæse indlagte Circulaire tilligemed vedføiede Attester. Tilskyndet af egen Drivt, og opfordret dertil af flere agtværdige Mænd, vover jeg dette Skridt, der som jeg tydeligt indseer vilde bidrage usigeligt til mit Held og fremtidige Helbredelse, naar jeg turde være saa lykkelig at see D: Hvelbhds. ærede Navn pryde min simple Circulaire. I Haab til D: Hvlbheds bekjendte liberale Characteer og Menneskekjærlighed haaber jeg at De ikke tager en gammel dansk Sømands Dristighed ilde op.

Med den dybeste
Underdanighed
Lars Peter Robert,
forhen Skibsfører og Borger
heraf Staden

Generel kommentar

Søens folk spillede en vigtig rolle i Thorvaldsens liv. Som ung hjalp Thorvaldsen sin far, billedskæreren Gotskalk Thorvaldsen, med at tegne galionsfigurer til de skibe, der udgik fra Holmen og private skibsværfter. Senere, da Thorvaldsens berømmelse som billedhugger var cementeret, var det en række af danske orlogsskibe, der fragtede hans kunstværker fra Italien til Danmark. På Jørgen Sonnes frise på Thorvaldsens Museums ydermure fremhæves netop barfodede sømænd, som dem, der fysisk lossede, bar og trak Thorvaldsens mange kunstværker fra et orlogsskib og ind i Thorvaldsens Museum.

Lars Peter Robert forsøger i brevet at spille på netop disse salte forbindelser imellem sig og Thorvaldsen. Det lader ikke til, at Lars Peter Robert har mødt Thorvaldsen eller været med til at fragte hans kunstværker, men han har “pløiet Søen”, som Thorvaldsen har “pløiet Verden”, han har “skuet Italiens milde Himmel”, hvorunder Thorvaldsen boede, han har besøgt “Barbariets Havne med danske Orlogskibe”, som også Thorvaldsen gjorde det, da han i 1796 gik i land i Tripoli fra fregatten Thetis.

Det vides ikke om Thorvaldsen underskrev cirkulæret og gav en skærv til den lidende sømand, men, som Lars Peter Robert også skriver, var Thorvaldsens hjælpsomhed overfor mindre bemidlede velkendt, så mon ikke?

Jørgen V. Sonne, et felt af frisen omkring Thorvaldsens Museum
Jørgen Sonne, et felt af frisen omkring Thorvaldsens Museum, der skildrer, hvordan sømænd bærer en af Thorvaldsens skulpturer, A62, fra et orlogsskib og ind i museet.

Arkivplacering
m24 1842, nr. 41
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Karakteristikker af Thorvaldsens person · Presentskibe og tributbetaling til Barbareskstaterne · Søens folk · Thorvaldsens hjælpsomhed · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Sidst opdateret 22.01.2019 Print