7.11.1842

Afsender

Lars Peter Robert

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høi- og Velbaarne / Hr. Conferentsr:I B: Thorvaldsen! / St af D: og D.M: RidderII etc. etc.
Udskrift: Høie og Velbaarne / Hr. Conferentsraad B: Thorvaldsen, / Directeur ved KunstacademietIII, S:D: og D:M, Ridder etc. etc. / Kongens Nytorv No 271IV.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

En gammel, syg og blind sømand beder Thorvaldsen om almisse.

Dokument

Kiøbenhavn d: 7 November 1842

Deres HøivelbaarenhedV!

En 62aarig gammel, vattersottigVI, syg og blind Mand, der engang kjendte blidere Dage, men som ved Skjæbnens mangehaande Omvexlinger, uden egen Brøde er nedsjunken i den dybeste Armod og Elendighed, en Mand, der ufortrødent fra sin Barndom af har pløiet Søen og trodset mangen en stolt Bølge, men som allerede som kraftig Mand maatte kaste Anker, og som nu, som Krøbling maa henslæbe sine Dage i en ussel, ørkesløs, sygelig og elendig Tilværelse, det ganske Modsatte af en drivtig Sømands virksomme Liv, en saadan Mand, vover nu underdanigst og med den dybeste Ærbødighed at nærme sig D: Hvlbhd.VII som en Mand, for hvem jeg som enhver Dansk, bær den meest ubegrændsede Tillid og Høiagtelse, og med den Forhaabning, at D: H:VIII der selv saa vidt og bredt har pløiet Verden, vil tilgive en gammel Sømand, der ikke alene har skuet Italiens milde Himmel, men som ogsaa har besøgt Barbariets HavneIX med danske OrlogskibeX, denne sin Dristighed, idet han underdanigst ansøger D:H:XI om godhedsfuld at gjennemlæse indlagte CirculaireXII tilligemed vedføiede AttesterXIII. Tilskyndet af egen Drivt, og opfordret dertil af flere agtværdige MændXIV, vover jeg dette Skridt, der som jeg tydeligt indseer vilde bidrage usigeligt til mit Held og fremtidige Helbredelse, naar jeg turde være saa lykkelig at see D: Hvelbhds.XV ærede Navn pryde min simple Circulaire. I Haab til D: HvlbhedsXVI bekjendte liberaleXVII Characteer og Menneskekjærlighed haaber jeg at De ikke tager en gammel dansk Sømands Dristighed ilde op.

Med den dybeste
Underdanighed
Lars Peter Robert,
forhen Skibsfører og Borger
heraf Staden

Generel kommentar

Søens folk spillede en vigtig rolle i Thorvaldsens liv. Som ung hjalp Thorvaldsen sin far, billedskæreren Gotskalk Thorvaldsen, med at tegne galionsfigurer til de skibe, der udgik fra Holmen og private skibsværfter. Senere, da Thorvaldsens berømmelse som billedhugger var cementeret, var det en række af danske orlogsskibe, der fragtede hans kunstværker fra Italien til Danmark. På Jørgen Sonnes frise på Thorvaldsens Museums ydermure fremhæves netop barfodede sømænd, som dem, der fysisk lossede, bar og trak Thorvaldsens mange kunstværker fra et orlogsskib og ind i Thorvaldsens Museum.

Lars Peter Robert forsøger i brevet at spille på netop disse salte forbindelser imellem sig og Thorvaldsen. Det lader ikke til, at Lars Peter Robert har mødt Thorvaldsen eller været med til at fragte hans kunstværker, men han har “pløiet Søen”, som Thorvaldsen har “pløiet Verden”, han har “skuet Italiens milde Himmel”, hvorunder Thorvaldsen boede, han har besøgt “Barbariets Havne med danske Orlogskibe”, som også Thorvaldsen gjorde det, da han i 1796 gik i land i Tripoli fra fregatten Thetis.

Det vides ikke om Thorvaldsen underskrev cirkulæret og gav en skærv til den lidende sømand, men, som Lars Peter Robert også skriver, var Thorvaldsens hjælpsomhed overfor mindre bemidlede velkendt, så mon ikke?

Jørgen V. Sonne, et felt af frisen omkring Thorvaldsens Museum
Jørgen Sonne, et felt af frisen omkring Thorvaldsens Museum, der skildrer, hvordan sømænd bærer en af Thorvaldsens skulpturer, A62, fra et orlogsskib og ind i museet.

Arkivplacering

m24 1842, nr. 41

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

 1. Thorvaldsen var 10.9.1838 udnævnt til konferensråd. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen var ridder af Dannebrog, østrigsk ridder af Jernkroneordenens tredje Klasse og ridder af den russiske Wladimirordens fjerde klasse m.m. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen var 28.3.1833 udnævnt til direktør for Kunstakademiet i København. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Dvs. Charlottenborg, se også referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 5. Titlen “højvelbaaren” brugtes til at titulere personer, der var over en selv i den såkaldte rangfølge, dvs. den i Rangforordningen af 1746 bestemte rækkefølge af personer, der ved adelig fødsel, embedsstilling m.m. havde en rang.

 6. Som lider af vatersot, dvs. en sygelig tilstand hos mennesker og dyr, fremkaldt ved udsivning af blodets vandige bestanddele til og ophobning i vævene, jf. Ordbog over det danske sprog.

 7. Dvs. Deres Høivelbaarenhed.

 8. Dvs. Deres Høivelbaarenhed.

 9. “Barbariet” eller “Barbareskstaterne” var en fællesbetegnelse for de nordafrikanske, osmanniske stater Marokko, Algeriet, Tunesien og Tripoli (det nuværende Libyen), se også referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 10. Danmark havde indvilget i årligt at betale tribut til Barbareskstaterne for at undgå sørøveri og kidnapning af skibe og besætninger. Tributbetalingerne, i form af gaver, penge og krigsmateriel, blev fragtet med danske handelsskibe ledsaget af danske orlogsskibe, se også referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 11. Dvs. Deres Høivelbaarenhed.

 12. Dette cirkulære, hvori Lars Peter Robert antagelig opfordrer folk til at give ham et pengebeløb, er endnu uidentificeret.

 13. Disse attester, der sandsynligvis attesterer Lars Peter Roberts sygdom(me), eller evt. hans gode karakter, er endnu uidentificerede.

 14. Disse mænd er endnu uidentificerede.

 15. Dvs. Deres Høivelbaarenhed.

 16. Dvs. Deres Høivelbaarenhed.

 17. Her menes antageligt liberal i betydningen “ædelmodig”, “højhjertet” eller “gavmild”, jf. Ordbog over det danske sprog.
  Thorvaldsen var dog også liberal i politisk forstand, hvilket sandsynligvis også var “bekjendt”.

Sidst opdateret 22.01.2019