Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til R

Lars Peter Robert

Lars Peter Robert henvendte sig i 1842 til Thorvaldsen med bøn om en økonomisk håndsrækning. Ud fra bønskrivelsen kan man udlede følgende om Lars Peter Robert:

Han var født i 1780 og blev som dreng uddannet sømand. Han fik hyre på danske orlogsskibe og besøgte i den forbindelse både Italien og de såkaldte Barbareskstater, dvs. de nordafrikanske, osmanniske stater Marokko, Algeriet, Tunesien og Tripoli. Han måtte “allerede som kraftig Mand”, dvs. tidligere end sædvanligt, lade sig pensionere som sømand, muligvis pga. en fysisk skade eller svækkelse. Som 62-årig var han både gammel, syg og blind og måtte “henslæbe sine Dage i en ussel, ørkesløs, sygelig og elendig Tilværelse”.

Bønskrivelsen til Thorvaldsen er velformuleret. Lars Peter Robert – eller hans koncipist – gør brug af mange “sømandsmetaforer”, hvormed han forsøger at skabe en forbindelse mellem sig og Thorvaldsen. Det lader ikke til, at Lars Peter Robert har mødt Thorvaldsen personligt eller været med til at fragte hans kunstværker med skib fra Italien til Danmark, men han har “pløiet Søen”, som Thorvaldsen har “pløiet Verden”, han har “skuet Italiens milde Himmel”, hvorunder Thorvaldsen boede, han har besøgt “Barbariets Havne med danske Orlogskibe”, som også Thorvaldsen gjorde det, da han i 1796 gik i land i Tripoli fra fregatten Thetis.

Lars Peter Robert nærede desuden, som “enhver Dansk”, den “meest ubegrændsede Tillid og Høiagtelse” for Thorvaldsen, hvis “liberale Characteer og Menneskekjærlighed” var almenkendt.

Lars Peter Robert står opført i Kraks Vejvisere for København i årene 1824, 1825, 1827, 1828 og 1829. De to første år benævnes han “skibskaptajn”, dernæst er han “forhenværende skibskaptajn”. Lars Peter Robert er altså højst sandsynligt blevet pensioneret som 47-årig i 1827.

Referencer

  • Kraks Vejviser, København 1829 (“Robert, L.P., Skibscapt. Fhvn. Ved Rabes hauge 203”).
  • Kraks Vejviser, København 1828 (“Robert, L.P., Skibscapt. Fhvn. Overgaden o. V. 199”).
  • Kraks Vejviser, København 1827 (“Robert, L.P., Skibscapt. Fhvn. Overgaden o. V. 199”).
  • Kraks Vejviser, København 1825 (“Robert, L.P., Skibskapt. Nybørs 65”).
  • Kraks Vejviser, København 1824 (“Robert, L.P., Skibskapitain, gl. Strand 12”).

Sidst opdateret 17.07.2016

Lars Peter Robert

1780 - efter 1842 Dansk Sømand og kaptajn
Til Thorvaldsen1 dok.