Tilbage til R

Lars Peter Robert

Den tidligere sømand Lars Peter Robert henvendte sig i 1842 til Thorvaldsen med bøn om en økonomisk håndsrækning. Ud fra bønskrivelsen kan man udlede følgende om Lars Peter Robert:

Han var født i 1780 og allerede fra 8-årig på havet under uddannelse som sømand. Han fik bl.a. hyre på danske orlogsskibe og besøgte i den forbindelse både Italien og de såkaldte Barbareskstater, dvs. de nordafrikanske, osmanniske stater Marokko, Algeriet, Tunesien og Tripoli. Han måtte “allerede som kraftig Mand”, dvs. tidligere end sædvanligt, lade sig pensionere som sømand, muligvis pga. en fysisk skade eller svækkelse. Som 62-årig var han både gammel, syg og blind og måtte “henslæbe sine Dage i en ussel, ørkesløs, sygelig og elendig Tilværelse”.

Bønskrivelsen til Thorvaldsen er velformuleret, og eftersom han på daværende tidspunkt var blind, har han næppe selv skrevet den. Lars Peter Robert – eller hans koncipist – gør brug af mange “sømandsmetaforer”, hvormed han forsøger at skabe en forbindelse mellem sig og Thorvaldsen. Det lader ikke til, at Lars Peter Robert har mødt Thorvaldsen personligt eller været med til at fragte hans kunstværker med skib fra Italien til Danmark, men han har “pløiet Søen”, som Thorvaldsen har “pløiet Verden”, han har “skuet Italiens milde Himmel”, hvorunder Thorvaldsen boede, han har besøgt “Barbariets Havne med danske Orlogskibe”, som også Thorvaldsen gjorde det, da han i 1796 gik i land i Tripoli fra fregatten Thetis.

Lars Peter Robert nærede desuden, som “enhver Dansk”, den “meest ubegrændsede Tillid og Høiagtelse” for Thorvaldsen, hvis “liberale Characteer og Menneskekjærlighed” var almenkendt.

En efterkommer efter Lars Peter Robert oplyser, at han døde d. 6.7.1853 efter længere tids sygdom. Han nåede forinden at være gift tre gange, blive kaperkaptajn, ejer af Hesselø 1817-1823, lods på Kallebodstrand fra 1829 samt debuterende forfatter i 1848 med sin spændingsfyldte levnedsskildring og gode råd til fremtidige kapere, jf. Robert, op. cit. Det anbefales at læse denne erindringsbog, op. cit., der næsten er en filmatisering værdig.

Lars Peter Robert står opført i Kraks Vejvisere for København i årene 1824, 1825, 1827, 1828 og 1829. De to første år benævnes han “skibskaptajn”, dernæst er han opført som “forhenværende skibskaptajn”.

Referencer

  • Korrespondance med Lars Peter Roberts efterkommer, Thorvaldsens Museum, eDoc, 22.5.2019.
  • Kraks Vejviser, København 1829 (“Robert, L.P., Skibscapt. Fhvn. Ved Rabes hauge 203”).
  • Kraks Vejviser, København 1828 (“Robert, L.P., Skibscapt. Fhvn. Overgaden o. V. 199”).
  • Kraks Vejviser, København 1827 (“Robert, L.P., Skibscapt. Fhvn. Overgaden o. V. 199”).
  • Kraks Vejviser, København 1825 (“Robert, L.P., Skibskapt. Nybørs 65”).
  • Kraks Vejviser, København 1824 (“Robert, L.P., Skibskapitain, gl. Strand 12”).
  • Optegnelse over Lodseri i Danmark, Rigsarkivet. Sjællands Overlodsdistrikt Spodsbjerg, Rørvig, Holbæk, Frederikssund og Roskilde: Lodsrulle 1834 – 1853, nr. 34.

Sidst opdateret 21.02.2020

Lars Peter Robert

1780 - 1853 Dansk Sømand, lods og kaptajn
Til Thorvaldsen1 dok.