Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7805 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Wilhelm Negithon [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Segl dækket af papir.

3.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S: T: Hr: ConferentzRaad Thorvaldsen, Proffessor, Medlem af flere Accademier, Commandeur af Dannebroge og Dbrogsmd: Ridder af flere Ordener p: p:

Resumé

Negithon beder Thorvaldsen om hjælp til at købe et etui med matematiske tegneinstrumenter, nyt eller brugt.

Se original [Translation]

S:T:
Høyvelbaarne Hr: ConferentzRaad Thorvaldsen, Proffessor, Medlem af flere Accademier, Commandeur af Dannebroge og Dbrogsmd, samt Ridder af flere Ordener etc:

I 28 Aar haver jeg tient Kongen og Landet, mistede høyre Arm i Slaget med Orlogskibet Prinds Christian den 22de. Martz 1808 ved Siellands Odde, tiente derefter som Bud ved Hof og Stadsretten hvorfra jeg efter Ansøgning afgik 1830 med en liden Pension for mig med Kone og 6 Børn.
Høyvelbaarne Hr: Conferentzraad jeg lærde mig at skrive med venstre Haand læste fleere Aar til juridisk Examen, men min Moder var uformuende Enke, og jeg bekom ikke Examen, jeg havde imidlertiid lagt mig efter Mattimatikken har forfattet i 1816 en Tegning over en Hæstemølle, som jeg indleverede i Admiralitets Collegium, der skulle formale Holmens Folks Rug, og for Private, uden at vente paa Vinden, med meer en Halv Afgivt, det vil sige under det Halve. Jeg var i Færd med Modellen men kunde ikke af Mangel fuldføre den, Jeg er desuden ikke ukyndig i Skibsconstruktion, men Fattigdom forbyder mig Alt.
Min første og sidste Bøn er om Deres Høyvelbaarenhed vil forære mig til et mattematisk enkelt Bestik, eller til Hielp til et Brugt for hvilket Gud betaler Deres Høyvelbaarenhed. Jeg er deres med Høyagtelse.

Kiøbenh: d: 3 Debr: 1838. – underdanigste
Wilhelm Negithon
Generel kommentar

Til dette brev hører et bilag med vidnesbyrd om Negithon.

Arkivplacering
m22 1838, nr. 87
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Søens folk · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Frederik 6.
Sidst opdateret 23.10.2018 Print