The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7805 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Wilhelm Negithon [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Segl dækket af papir.

3.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S: T: Hr: ConferentzRaad Thorvaldsen, Proffessor, Medlem af flere Accademier, Commandeur af Dannebroge og Dbrogsmd: Ridder af flere Ordener p: p:

Abstract

Negithon beder Thorvaldsen om hjælp til at købe et etui med matematiske tegneinstrumenter, nyt eller brugt.

See Original [Translation]

S:T:
Høyvelbaarne Hr: ConferentzRaad Thorvaldsen, Proffessor, Medlem af flere Accademier, Commandeur af Dannebroge og Dbrogsmd, samt Ridder af flere Ordener etc:

I 28 Aar haver jeg tient Kongen og Landet, mistede høyre Arm i Slaget med Orlogskibet Prinds Christian den 22de. Martz 1808 ved Siellands Odde, tiente derefter som Bud ved Hof og Stadsretten hvorfra jeg efter Ansøgning afgik 1830 med en liden Pension for mig med Kone og 6 Børn.
Høyvelbaarne Hr: Conferentzraad jeg lærde mig at skrive med venstre Haand læste fleere Aar til juridisk Examen, men min Moder var uformuende Enke, og jeg bekom ikke Examen, jeg havde imidlertiid lagt mig efter Mattimatikken har forfattet i 1816 en Tegning over en Hæstemølle, som jeg indleverede i Admiralitets Collegium, der skulle formale Holmens Folks Rug, og for Private, uden at vente paa Vinden, med meer en Halv Afgivt, det vil sige under det Halve. Jeg var i Færd med Modellen men kunde ikke af Mangel fuldføre den, Jeg er desuden ikke ukyndig i Skibsconstruktion, men Fattigdom forbyder mig Alt.
Min første og sidste Bøn er om Deres Høyvelbaarenhed vil forære mig til et mattematisk enkelt Bestik, eller til Hielp til et Brugt for hvilket Gud betaler Deres Høyvelbaarenhed. Jeg er deres med Høyagtelse.

Kiøbenh: d: 3 Debr: 1838. – underdanigste
Wilhelm Negithon
General Comment

Til dette brev hører et bilag med vidnesbyrd om Negithon.

Archival Reference
m22 1838, nr. 87
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Sailors · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Frederik 6.
Last updated 23.10.2018 Print