The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7806 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

Charlottenborg

Information on sender

Rester af laksegl.

3.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Hr Conferentsraad Collin / Commd af D. DM.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høistærede Hr Conferentsraad!

Angaaende et Møde paa Onsdag, kan jeg for Øieblikket ikke sige andet end at jeg maa bede mig undskyldt, hvis det skulde berammes.

At Thorvaldsen vistnok gierne vilde have os sammen, og at en Sammenkomst maaskee kunde rykke vor Sag lidt videre frem er ogsaa min Mening. Gjenstanden for en saadan Forsamling vilde vel nærmest være den allerunderdanigste Forestilling og Hs Kongl Høihed Prins Christian. Hvorvidt Snedkeren er i færd med Skabe og Reoler og hvorvidt jeg maa bemyndiges til at skille Kassen ved nogle Penge Kobbernes og Tegningernes Conservation vilde vel ogsaa komme paa Bane. Men fremfor alt: Forestillingen til HsMaj, thi j[e]g har nu baade mundtligt og skriftligt erfaret af Pr. Chr. at han ønsker Sagen en god Fremgang og at han vil bidrage sit dertil.

Ærbødigst
Thiele

Charlottenb[or]g d. 3 Dec. 1838

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 86
Last updated 16.05.2011 Print