Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7503 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Farveløst segl.

8.5.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À / Monsieur le chevalier Thorvaldsen / Rome

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn, d. 8 Maji 1838

Da jeg for et Par Dage siden skrev Dem til, kiæreste Etatsraad, tænkte jeg ikke paa, at jeg atter i Dag skulde sende Dem et Brev. Sagen er denne: ved i forrige Uge at levere Hans Majestæt en Afskrift af Deres Testament, kom jeg til at omtale Bravo, som Bissen, og andre af vore Landsmænd, oftere havde nævnt for mig som en Mand, der var sine Landsmænd til megen Nytte ved den Veiledning, han velvilligen ydede Dem, og som tillige mueligviis vilde blive den Mand, der i Deres Fraværelse vilde faae det nærmeste Tilsyn med de Sager, De maatte efterlade, hvilket man af den Tillid, De har viist ham, ved at nævne ham til Med=Exsecutor, maa slutte. Dette har foranlediget, at Hans Majestæt har befalet, at der skulde anvises Bravo en Sum af 200 Spec. I det jeg sender Dem, kiære Ven en Wexel paa dette Beløb, beder jeg Dem at levere ham den, og meddele ham dette Brevs Indhold, hvilket jeg antager vil være ham meest kiærkommen, naar han erholder det fra Dem.
Om Modtagelsen udbeder jeg mig fra Dem ell ham ved Leilighed et Par Ord.

venskabeligst
Collin

Arkivplacering
m22 1838, nr. 33
Emneord
Thorvaldsens testamenter
Personer
H.W. Bissen · Johan Bravo · Frederik 6.
Sidst opdateret 10.05.2011 Print