Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 963 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.L. Lund [+]

Afsendersted

København

Antagelig oktober 1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Af brevindholdet fremgår, at Lund og Friederike Brun på brevskrivningstidspunktet var ankommet til København efter deres fælles rejse fra Rom. Af Bruns erindringer: Römisches Leben, Zweiter Theil, Leipzig 1833, p. 319, fremgår det, at de rejste fra Rom d. 12.8.1810. Den 4.9.1810 skrev Lund til Thorvaldsen fra Milano, hvorfor de rejsende tidligst kan have nået København ved september måneds udgang. Brevet er derfor formentlig sendt tidligst primo oktober 1810.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: An Herrn Prof. Thorvaldsen in Rom.

Resumé

Lund beretter, at han er vel ankommet til København. Han forklarer, at det er nødvendigt med en skriftlig fuldmagt fra Thorvaldsen, hvis Thorvaldsens ting skal udleveres fra enken efter Nicolai Abildgaard. Thorvaldsen kan blot give den til C.G. Kratzenstein Stub, som Lund snart vil skrive til. Lund fortæller, at han har modtaget Christian Daniel Rauchs brev og sender afslutningsvis hilsener til alle venner i Rom.

Se original [Translation]

Jeg benytter denne Leilighed, at sige Dem, at vi har lykkelig tilbagelagt Reisen hertil. Mig angaaende kan jeg endnu inte sige Dem noget bestemmt, men imidlertid haaber jeg alting skal gaae godt. – For at kunde faae Deres Kaabbere og andre Sager som staaer hos Frue Abildgaard, og som Frue Brun siger ogsaa hos Hr. West, vil det vel være nødvendigt at faae en skriftelig Fuldmagt fra Dem, og derom beder jeg Dem, at De vilde have den Godhed at sende mig den, so snart som muelig, giv den bar til Stub, saa faaer jeg den sikkert. – I næste Uge skriver jeg maaskee til Stub. Rauchs Brev har jeg faaet. – Lev vel, og vær hilset fra mig paa det venskabeligste. Hils alle vor Venner i Rom fra Deres Ven JLLund

Generel kommentar

Brevets bagside er påskrevet en hilsen fra lægen Poul Scheel, se evt denne.

Arkivplacering
m2 1810, nr. 48a
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Brevkultur · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802 · Kunstnermiljøet i København
Personer
Juliane Marie Abildgaard · Friederike Brun · C.G. Kratzenstein Stub · Christian Daniel Rauch · Jørgen West
Sidst opdateret 04.12.2017 Print